Aile ve Çocuk Yardımı (Muafiyetler)

Aile ve Çocuk Yardımı (Muafiyetler)

Kamu çalışanlarına sağlanan haklardan olan Aile Yardımı, Çocuk Zammı, Çocuk Yardımı gibi ödemeler, özel sektör iş yerlerinde de sıkça karşımıza çıkıyor. Özel sektöre devredilmiş kamu iktisadi teşebbüsleri, toplu iş sözleşmeleri ve bunlar dışında normal iş sözleşmelerinde de aile ve çocuk yardımlarına yer verilebiliyor. İşverenler bu ödemeleri bordrolaştırırken SGK ve Vergi tarafından sağlanan avantajlardan faydalanıyor.

Çocuk Zammı/Yardımı İstisna Rakamları – 2024

 

Çocuk yardımı ödemeleri, SGK tarafında asgari ücretin aylık tutarının %2’sini aşmayacak şekilde prime esas kazanç matrahına dâhil edilmiyor. İstisna çocuk başına uygulanıyor, fakat 2 çocukla sınırlı tutulmuş. 2024 asgari ücreti üzerinden SGK istisna tutarı hesaplandığında;

20.002,50 TL x % 2 = 400,05 TL

Yapılan çocuk yardımı tutarının 400,05 TL’yi aşması durumunda, aşan kısım prime esas kazanca eklenerek üzerinden SGK primi ve işsizlik primi hesaplanması gerekiyor.

Gelir vergisi tarafındaki istisna uygulaması ise, asgari ücret üzerinden belirlenmiyor. Buradaki kriter, memur maaş katsayısı olarak belirlenmiş. 2024 yılı ilk 6 aylık 1. ve 2. Dönemi için belirlenmiş 0,165786 olan memur maaş katsayısı üzerinden hesaplanmış gelir vergisi istisna rakamları ise aşağıdaki gibidir:

 

 Çocuk Zammı/ Çocuk Yardımı

01.01.2024

 

 SGK İstisnası

  400,05

 

Gelir Vergisi İstisnası /6 yaş +

 190,22

  

Gelir Vergisi İstisnası/0-6 yaş

 380,44

  

 

  Aile Yardımı İstisna Rakamları – 2024

 

 

Aile yardımı ödemeleri, SGK tarafında asgari ücretin aylık tutarının %10’unu aşmayacak şekilde prime esas kazanç matrahına dâhil edilmiyor. Bu rakamı aşan tutarın SGK primine tabi tutulması gerekiyor. 2023 asgari ücreti üzerinden aile yardımı SGK istisna tutarı hesaplandığında;

20.002,5 TL x % 10 = 2.000,25 TL

Aile yardımlarında gelir vergisi tarafındaki istisna sadece kamu çalışanlarına ödenen tutarlarda uygulanıyor. Özel sektör işçilerine yapılmış aile yardımı ödemelerinde gelir vergisi istisnası yok.

 Aile Zammı/ Aile Yardımı

01.01.2024

 

 

SGK İstisnası

2.000,25 TL