18. DÖNEM

     
TEDAŞ

  
DSİ 

  
ENERJİ BAK 
  
EÜAŞ 
  
TEİAŞ 
  
İLBANK