Genel Sağlık Sigortası Prim Borçları Hangi Hallerde Silinir

Genel Sağlık Sigortası Prim Borçları Hangi Hallerde Silinir ?

Sadece genel sağlık sigortasına tabi olanların prim borcu, borcu ödemek dışında, aşağıdaki hallerde de silinir.

Önemli Not: Birkaç gündür yazılı ve görsel basında / medyada 10 bin TL’ye kadar olan GSS borçlarının silineceği şeklinde haberler çıkıyor. Ancak bu haberler gerçeği yansıtmıyor. GSS borçları değil Devlet hastanelerine olan borçlar silinecek. (Bkz. GSS Prim Borçları Silinmeyecek – Sadece Hastane Borçları Silinecek)

1- Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından re’sen (kendiliğinden) GSS kapsamına alındığı için adına prim borcu tahakkuk eden kişinin, sonradan re’sen GSS kapsamına alınması gereken kişilerden olmadığının anlaşılması halinde, bu kişinin re’sen GSS tescil işlemi iptal edilir. Dolayısıyla buna bağlı borçlar da silinir.

Örnek-1: Adına prim borcu çıkan kişi öğrenciyse ve bu kapsamda bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamında anne veya babası üzerinden sağlık yardımı alma hakkı varsa, bu kişinin öğrenci belgesiyle durumunu kanıtlaması halinde, öğrencilik dönemine ait borçlar silinir.

Örnek-2: Adına prim borcu çıkan kız çocuğu, boşanmışsa / bekarsa ve bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamında anne veya babası üzerinden sağlık yardımı alma hakkı varsa, SGK’ya müracaat etmesi halinde anne veya babası üzerinden sağlık yardımı alma hakkı olan döneme ait prim borcu silinir.

Yukarıdaki örnekler çoğaltılabilir.

2- SGK tarafından re’sen GSS kapsamına alınan kişiye, gelir testine başvurması gerektiğine dair yazı (gelir testi bildirimi) gönderilmiş ve söz konusu kişi yazının kendisine veya yakınına tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içinde gelir testine başvurmuşsa, gelir testi sonucunda bu kişinin aile içerisinde kişi başına düşen aylık gelirinin brüt asgari ücretin üçte birinden az çıkması halinde, bu kişinin re’sen GSS tescil işlemi, primi devlet tarafından ödenecek kişiler (yeşil kartlılar) olarak değiştirilir, dolayısıyla adına çıkarılmış olan prim borçları da silinir. Bu kişi gelir testine yazının tebliğinden itibaren bir ay geçtikten sonra başvurmuşsa bu durumda GSS borcu başından itibaren değil, gelir testine başvurduğu tarihten itibaren silinir.

3- Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Gelir Tespiti, Tescil ve İzleme Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in “Re’sen tescil ve gelir tespiti başvurusu” başlıklı 4 üncü maddesi birinci fıkrasında;

Genel sağlık sigortalısı ya da genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi statüsünde olmayanlar ile genel sağlık sigortalılığı ya da genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi statüsü sona eren kişiler, SGK tarafından re’sen tescil edilir. Bu kişiler için, gelir testleri sonuçlandırılıncaya kadar 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz günlük tutarı prime esas asgarî kazanç tutarı olarak esas alınarak primleri tahakkuk ettirilir. Ayrıca, gelir tespitini yaptırmak üzere bir ay içinde vakıflara başvurması gerektiği SGK tarafından re’sen tescil edilen kişilere bildirilir.

hükmü yer almaktadır.

Bu hükme rağmen, re’sen GSS kapsamına alınan kişiye söz konusu gelir testi bildiriminin gönderilmediği sistemden tespit edilirse, bu durumda kişinin re’sen GSS tescil tarihi değiştirilir, böylece önceki döneme ait borçlar silinir.