Yeni Asgari Ücrete Göre Zamlı Yeni Prim ve İşsizlik Maaşı Tutarları

Yeni Asgari Ücrete Göre Zamlı Yeni Prim ve İşsizlik Maaşı Tutarları

1 Ocak 2022 tarihinden beri aylık brüt 5 bin 4 lira olarak uygulanan asgari ücret, yaklaşık yüzde 30 zam ile 1 Temmuz 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylık brüt 6 bin 471 lira oldu. Dolayısıyla asgari ücret üzerinden ödenen primler, işsizlik maaşları ile SGK idari para cezaları da aynı oranda artmış oldu.

SGK’ya asgari ücret üzerinden bildirilen, primlerini asgari ücret üzerinden ödeyenler için yüzde 30 artışla birlikte 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olan yeni prim tutarları ve işsizlik maaşı tutarları aşağıda belirtilmiştir.

60/g kapsamında sadece genel sağlık sigortalısı olanların ödemeleri gereken aylık GSS primi 194,13 TL,

4/a (SSK) kapsamında ayda 30 gün çalıştırılan işçiler için ödenecek aylık prim tutarı; 5 puanlık prim indirimi dahil aylık 2.103,08 TL, 5 puanlık prim indirimi hariç aylık 2.426,63 TL, sosyal güvenlik destek primine (SGDP) tabi emekli işçiler için aylık 2.070,72 TL,

• Asgari ücretle çalıştırılan bir işçinin işverene aylık maliyeti 5 puanlık prim indirimi dahil aylık 7.603,43 TL, 5 puanlık prim indirimi hariç aylık 7.926,98 TL

• İsteğe bağlı sigorta primi aylık 2.070,72 TL, esnaf muaflığından yararlanan isteğe bağlı kadın sigortalılar için aylık 2.001,70 TL,

• 2925 tarım SSK primi aylık 1.051,54 TL, Ek-5 tarım sigortası primi aylık 2.158,08 TL,

• Ek-6 sigorta primi aylık 2.032,97 TL, işsizlik sigortasına dahil olanlar için aylık 2.220,63 TL,

• Ek-9 kapsamında ev hizmetlerinde ayda 10 gün çalıştırılanlar için 5 puanlık prim indirimi dahil aylık 701,03 TL, 5 puanlık prim indirimi hariç aylık 808,88 TL, ayda 30 gün çalıştırılanlar için 5 puanlık prim indirimi dahil aylık 2.103,08 TL, 5 puanlık prim indirimi hariç aylık 2.426,63 TL,

• Ek-9 kapsamında ev hizmetlerinde ayda 10 günden az çalıştırılanlar için ödenecek iş kazası ve meslek hastalığı primi 1 günlük 4,31 TL, 9 günlük 38,83 TL,

• Ek-9 kapsamında ev hizmetlerinde ayda 10 günden az çalıştırılanlardan uzun vadeli sigorta kolları (malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortası kolları) ile genel sağlık sigortası (GSS) primini kendileri ödemek isteyenler için aylık prim tutarı 2.103,08 TL,

• Askerlik ve doğum borçlanması yapacakların ödemeleri gereken 1 günlük prim tutarı 69,02 TL, 1 aylık prim tutarı 2.070,72 TL, 12 aylık (1 yıllık) prim tutarı 24.848,64 TL,

• Yurtdışı hizmet borçlanması yapacakların ödemeleri gereken 1 günlük prim tutarı 97,07 TL, 1 aylık prim tutarı 2.911,95 TL, 12 aylık (1 yıllık) prim tutarı 34.943,40  TL,

• Asgari ücretten sigortalı gösterilenler için aylık işsizlik maaşı (ödeneği) tutarı 2.568,75 TL, asgari ücretten yüksek ücretle çalışanlar için ödenecek en yüksek aylık işsizlik maaşı tutarı yani aylık işsizlik maaşının üst sınırı 5.137,51 TL,

oldu.

 

• Ayrıntılı bilgi için pratik bilgiler sayfasına bakınız