Asgari Ücret Hesabı

ASGARİ ÜCRETİN HESABI

Asgari ücretle çalışan işçiye ödenecek aylık net ücretin hesaplaması aşağıdaki tabloda yapılmıştır.

1 Ocak 2022 tarihinden itibaren asgari ücretten vergi kesintisi kaldırılacağı için buna bağlı olarak asgari geçim indirimi ödemesi de sona ereceğinden, aşağıdaki hesaplamada vergi kesintisi ve AGİ tutarına yer verilmemiştir.

Aşağıdaki hesaplama sadece haftalık 45 saat çalışan işçi için geçerlidir.

2022 Yılı Aylık Net Asgari Ücretin Hesabı

 

Aşağıdaki tablo asgari ücretle çalışan konut kapıcıları için de geçerlidir.

 1 Temmuz 2022 – 31 Aralık 2022 Tarihleri Arası

 

01/07/2022-31/12/2022

Aylık Brüt Asgari Ücret

6.471,00 TL

İşçiye Ait Sigorta Primi Kesintisi  (%14)

905,94 TL

İşçiye Ait İşsizlik Sigortası Primi Kesintisi (%1)

64,71 TL

Gelir Vergisi Kesintisi (%15 )

0 TL

Damga Vergisi Kesintisi  (‰ 7,59)

0 TL

Kesintiler Toplamı

970,65 TL

İşçiye Ödenecek Net Ücret

5.500,35 TL