Budan Sonra Tatil Günlerinde de Emekli Aylıkları Ödenecek

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından emekli, dul, yetim aylıklarının hangi tarihlerde ödeneceği Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin “Ödeme dönemi ve ödeme tarihleri” başlıklı 69 uncu maddesinde belirtilmiş olup, söz konusu madde uyarınca sigortalıya ve hak sahiplerine bağlanan gelir ve aylıklar, Kurumca belirlenen dönem ve tarihlerde her ay peşin olarak ödeniyor.

 

Söz konusu 69 uncu madde gereği ayrıca; ödeme günü Cumartesi gününe rastlayan grubun ödemesi Cuma, Pazar gününe rastlayan grubun ödemesi Pazartesi günkü grup ile birleştirilerek yapılıyor, ödeme günlerinden herhangi birinin Cumartesi veya Pazar günü dışında resmi tatil gününe rastlaması halinde, ödemelerin hangi tarihlerde yapılacağı Kurumca belirlenerek ilan ediliyordu.

 

Yönetmeliğin söz konusu maddesinde 18 Ağustos 2021 tarihinde değişiklik yapılmış ve yapılan değişiklik 1 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, PTT ye yatan gelir ve aylıklarartık 4/1-a (SSK) kapsamında gelir veya aylık alan sigortalı ve hak sahiplerinin her ay ödeme dönemlerinde ödenen gelir veya aylıkları, ödeme günlerinin cumartesi ve pazar günü ile resmi tatil günlerine rastlaması halinde herhangi bir değişiklik yapılmaksızın normal ödeme gününde yani zamanında ödenecek, yani tatil günlerinde de artık ödeme yapılacak.

 

Yönetmelikte yapılan değişiklik uyarınca, sadece ödeme günlerinden herhangi birinin dini bayramlara rastlaması hâlinde, ödeme tarihi SGK tarafından ayrıca belirlenerek ilan edilebilecektir. Uygulamada da genelde ödeme tarihi dini bayramlara rastlayan gelir ve aylıklar bayramdan önce ödenmektedir.