Ne Zaman Emekli Olmalıyım?

NE ZAMAN EMEKLİ OLMALIYIM?

TES-İŞ SENDİKASI ÜYELERİ İÇİN 2022 YILINDA EMEKLİ OLMAK DAHA AVANTAJLI OLACAK

Her yıl emeklilikle ilgili bu soru gündeme gelir. Emekli olma talebini 2021 yılında mı yoksa 2022 yılında mı yapmak avantajlı sorusuna cevap vermeden önce hangi işçilerin 2021 yılı emeklisi olduğunu ve hangi işçilerin 2022 yılı emeklisi olacağını açıklamamız gerekir.

 Kamu işçileri, çalışmaları karşılığında ücretlerini her ayın 15’inde alırlar. Bu nedenle emeklilik dilekçesini 15 Ocak 2022 tarihinden önce verirlerse 2021 yılı emeklisi olur ve buna bağlı olarak 2021 yılının Ocak ve Temmuz emekli maaş zammından yararlanırlar. 2021 yılında emekli olan işçinin emekli maaşı 2022 yılı Ocak ayında da 2022 yılı Ocak emekli zam oranı kadar artırılır.

 Kamu kurumunda çalışan işçiler emeklilik dilekçesini 15 Ocak 2022 tarihi ve sonrasında verirlerse 2022 yılı emeklisi olur, 2021 yılının Ocak ve Temmuz emekli zammından yararlanmazlar. Bu zammın yerine emekli maaş hesabında 2021 yılının tüketici enflasyonunun tamamı ile 2021 yılı büyüme oranının yüzde 30’u üzerinden güncelleme yapılır. Bu veriler doğrultusunda güncellenen ortalama aylık prim matrahı belirlendikten sonra emekli maaşı hesaplanır. 2022 yılına göre hesaplanan bu maaş 2022/Ocak emekli zam oranı kadar da artırılır. Özel sektör işçileri ile maaşlarını her ayın 1’inde alan kamu işçileri, çalışmaları karşılığındaki ücretlerini her ayın 1’inde alırlar. Bu nedenle emeklilik dilekçesini 1 Ocak 2022 tarihinden önce verirlerse 2021 yılı emeklisi olur ve buna bağlı olarak 2021 yılının Ocak ve Temmuz emekli maaş zammından yararlanır. 2022 yılı Ocak ayında da bu maaş 2022/Ocak emekli zam oranı kadar artırılır.

Bu işçiler emeklilik dilekçesini 1 Ocak 2022 tarihi ve sonrasında verirlerse 2022 yılı emeklisi olur, 2021 yılının Ocak ve Temmuz emekli zammından yararlanmazlar. Bunun yerine emekli maaş hesabında 2021 yılının tüketici enflasyonunun tamamı ile 2021 yılı büyüme oranının yüzde 30’u üzerinden güncelleme yapılır. Bu veriler doğrultusunda güncellenen ortalama aylık prim matrahı belirlendikten sonra maaş hesaplanır. 2022 yılına göre hesaplanan bu maaş 2022/Ocak emekli zam oranı kadar da artırılır. 2021 yılı emeklisi olanların, diğer bir ifade ile Kamu Kurumu çalışanları için 14 Ocak 2022 tarihi öncesi, özel sektör işçileri için 1 Ocak 2022 tarihi ve öncesi emeklilik talebinde bulunanların güncelleme katsayısı hesabında 2020 yılına ait yıllık tüketici enflasyon oranı ile 2020 yılı gelişme hızı dikkate alınarak aylık hesaplanır. Hesaplanan aylık 2021 yılı Ocak ve Temmuz dönemi zamları nispetinde artırılır. 2022 yılına gelince bağlanan bu aylık 2022/Ocak ödeme döneminde yine önceki altı aylık tüketici enflasyonu kadar artırılır.

2022 yılı emeklisi olacakların diğer bir ifade ile Kamu Kurumu çalışanları için 15 Ocak 2022 ve sonrasında, özel sektör için 1 Ocak 2022 ve sonrasında emeklilik talebinde bulunanların güncelleme katsayısı hesabında 2021 yılına ait yıllık tüketici enflasyon oranının tamamı ile 2021 yılı büyüme oranının yüzde 30’u dikkate alınarak aylık hesaplanır. Hesaplanan bu aylık 2022 yılı Ocak ve Temmuz dönemlerinde emekli zam oranları kadar artırılır.

SGK emekli aylığını belirleyen temel parametre; güncellenmiş ortalama aylık kazanç ile prim gün sayısına göre belirlenen aylık bağlama oranıdır. Bu ikisinin çarpımı emekli aylığıdır. Her bir yıla ait sigorta prim matrahı için uygulanacak olan güncelleme katsayısı, her yılın yıllık tüketici enflasyon oranının tamamı ile büyüme hızının yüzde 30’unun toplamından oluşur. Böylece güncellenmiş ortalama prim matrahı ile aylık bağlama oranının çarpımından oluşan aylık, Ocak ve Temmuz ödeme dönemlerinden geçerli olmak üzere, tüketici enflasyonu kadar artırılır.

Bu yöntemin doğal sonucu olarak aynı prim gün sayısına göre 2021 yılında bağlanan emekli aylığı ile 2022 yılında bağlanacak emekli aylığı arasında mutlaka bir fark oluşur. Bu fark çok küçük olabildiği gibi iki yıl öncesinde gerçekleştiği biçimde daha yüksek de olabilir. Dolayısıyla, ya 2021 yılı emeklisinin ya da 2022 yılı emeklisinin maaşı daha yüksek olur.

Emekli olma dilekçesini 15 Ocak 2022 tarihi öncesi veren kamu işçileri ile 1 Ocak 2022 öncesi veren özel sektör işçileri yani 2021 emeklileri mi yoksa emeklilik dilekçelerini 15 Ocak 2022 tarihi ve sonrasında veren kamu işçileri ile 1 Ocak 2022 ve sonrası veren özel sektör işçileri, yani 2022 emeklileri mi daha kazançlı olacak bunun hesabını şu an için ancak 2021 yılına ait büyüme oranı tahminleri üzerinden yapabiliriz.

TÜİK tarafından son 12 aya ait tüketici enflasyonu yüzde 36,08 olarak açıklandı. Buna göre Temmuz-Aralık dönemine ait son altı aylık tüketici enflasyonu ve dolayısıyla 2022/Ocak dönemi emekli maaş zammı yüzde 25,48 olmaktadır.

Biz, 2021 yılının büyüme oranının yaklaşık olarak yüzde 9 olabileceğini değerlendirmekteyiz. Bu öngörüler ışığında 2022 yılı emekli aylık hesabını yapacağız.

SADECE ÖRNEKTİR. (BÜYÜME ORANI %9 OLDUĞU VARSAYIMINLA YAPILAN HESAPLAMADIR.)

TES-İŞ Sendikası üyemiz olan, 11.270 gün prim ödemesi bulunan işçimizin 2021 yılında emekli olması halinde bağlanacak olan emekli maaşı 2021/Ocak-Temmuz zammı dahil ek ödeme hariç 7.394,89 TL olacaktır. Bu maaş 295,79 TL ek ödeme ile birlikte 7.690,68 TL olacaktır. 2022/Ocak zam oranı yüzde 25,48 olacağından 2022/Ocak zamlı emekli maaşı ek ödeme dahil 9.650,27 TL olacaktır.


 

 

2021 Yılına ait yıllık enflasyon yüzde 36,08 oranında gerçekleşti. 2021 yılına ait büyüme oranı yüzde 9 oranında gerçekleşirse, güncelleme katsayısı 1,3878 olacak. Buna göre;  

TES-İŞ Sendikası üyeleri 2022 yılında emeklilik talebinde bulunsa yani emeklilik müracaatını 15 Ocak 2022 ve sonrasında yapsa yıllık yüzde 36,08 enflasyon oranına ve yıllık yüzde 9 büyüme oranına göre 2022/Ocak zammını ihtiva eden emekli maaşı 10.825,91 TL olacak. Bu maaşa yüzde 4 oranındaki 433,04 TL ek ödemede dahil edildiğinde kendisine 11.258,95 TL emekli maaş ödemesi yapılacak.