Genel Sağlık Sigortası

6824 sayılı Kanunla gelir testi zorunluluğu kaldırılmış olup, gelir testini kişi kendisi isterse yaptıracaktır. Gelir testi yaptırmayanların ödeyecekleri aylık GSS prim tutarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır

01/01/2024

 

-------------------------------

 

01/07/2023

-----------------------------

01/01/2023 

------------------------------

01/07/2022 – 31/12/2022 arası için

--------------------------------

01/01/2022 – 30/06/2022 arası için

600,08 

 

---------------------

 

402,44

---------------------

302,24

 

---------------------

 

194,13

--------------------

150,12

01/01/2021 – 31/12/2021 arası için

107,33 TL

01/01/2020 – 31/12/2020 arası için

88,29 TL

01/01/2019 – 31/12/2019 arası için

76,75 TL

01/01/2018 – 31/12/2018 arası için

60,89 TL

 

01/04/2017 – 31/12/2017 tarihleri arası için GSS primi aylık 53,33 TL olarak sabitlenmiştir.

Not:

Yukarıda belirtilen genel sağlık sigortası prim tutarları hiçbir sigortalılığı yani sosyal güvencesi olmadığı için sadece genel sağlık sigortasına tabi olanlar için geçerli tutarlar olup, bunlardan aylık brüt asgari ücretin yüzde 3’ü tutarından GSS primi alınmaktadır.

4/1-a (SSK), 4/1-b (Bağ-Kur), 4/1-c (Emekli Sandığı) veya başka kapsamda sigortalı olanlardan ise prime esas kazançlarının yüzde 12’si oranında genel sağlık sigortası primi alınmaktadır.

-  GSS hakkında ayrıntılı bilgi ve açıklama içeren tüm yazılara GSS Rehberisayfasından ulaşılabilinir.

 

Uzun Vadeli Sigorta Kollarına Tabi Olanlar İçin GSS Prim Tutarları

·4/a – 4/b ve 1/10/2008 tarihi veya sonrasında işe giren 4/c sigortalıları için GSS prim tutarı, prime esas kazançlarının (SGK’ya bildirilen kazançlarının) yüzde 12,5’idir.

·İsteğe bağlı sigortalılar için GSS prim tutarı, prime esas kazançlarının (SGK’ya bildirdikleri kazançlarının) yüzde 12’sidir.

 

GSS Primlerini Ödeme Süresi

·Her ayın GSS prim borcunun takip eden ayın sonuna kadar ödenmesi gerekir. Ayın son gününün resmi tatile rastlaması halinde takip eden ilk iş gününün mesai bitimine kadar son ödeme tarihi uzar.