Yıllık Ücretli İzin (Hak Kazanma Koşulları ve Süresi)

*Yıllık Ücretli İzin (Hak Kazanma Koşulları ve Süresi)

 4857 Sayılı İş Kanununun 53. maddesi gereğince;   işyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir.

 

 Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez.

 

 Nitelikleri itibariyle bir yıldan az süren mevsimlik veya kampanya işlerinde çalışanlara bu Kanununun yıllık ücretli izinlere ilişkin hükümleri uygulanmaz.

 

 4857 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin dördüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

Yer altı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri dörder gün arttırılarak uygulanır.”

Yıllık ücretli izin süresi;

Hizmet süresi Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil)

14 Gün

Hizmet Süresi Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara

20 Gün

Hizmet süresi Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara 15 yıl ve daha fazla olanlar

26 Gün

Onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi

En az 20 Gün