Ücretlerde Damga Vergisi Oranı

Damga vergisi, bordro üzerindeki toplam ücret gelirlerine uygulanır. Uygulanan oran 01.01.2015 itibarıyla yüzde 0,759'dur. Binde 7,59'dur.

Damga vergisi matrahı, toplam brüt ücrettir ve bu tutar üzerinden ilgili oran uygulanarak hesaplanır.

Hesaplama Süreci Örneği

Aşağıda brüt ücretten net ücrete gidiş süreciyle ilgili hesaplama örneği bulabilirsiniz:

·      Brüt kazanç toplamı: brüt maaş + tüm menfaatler ve ek ödemeler

·      Brüt Ücret: aylık maaş / 30 * çalışanın iş günü

·      SGK matrahı: brüt kazanç toplamı - istisnalar (örn. ayni yemek ödemesi)

·      SGK prim kesintisi - çalışan payı: Sosyal güvenlik matrahı * 0.14

·      SGK işsizlik prim kesintisi - çalışan payı: Sosyal güvenlik matrahı * 0,01

·      SGK işveren payı: sosyal güvenlik matrahı * 0.205

·      SGK işveren işsizlik payı: sosyal güvenlik matrahı * 0.02

·      Kümülatif gelir vergisi matrahı: ilgili ayın gelir vergisi matrahı + önceki aylardan gelen kümülatif gelir vergisi matrahı

·      Gelir vergisi matrahı: brüt kazanç toplamı - çalışan sosyal güvenlik kesintisi - çalışan işsizlik kesintisi

·      Gelir vergisi: gelir vergisi matrahı * vergi oranı

·      Damga vergi matrahı: brüt kazanç toplamı

·      Damga vergisi: damga vergisi matrahı * 0.00759

·      Toplam çalışan kesintisi: Toplam SGK prim kesintisi - çalışan payı + gelir vergisi + damga vergisi - AGİ

·      Net ödeme: brüt kazanç toplamı - toplam çalışan kesintisi

Çalışanın kümülatif gelir matrahı değiştikçe, çalışanın vergi dilimi de değişmektedir. Dolayısıyla, kümülatif gelir vergisi matrahı arttıkça, çalışanların vergi oranı da yıl boyunca artış gösterebilecektir. Ocak ayında %15'lik gelir vergisi diliminde yer alan bir çalışan, Şubat ayında ekstra prim ödemesi nedeniyle %20'lik vergi dilimine geçebilir.

Asgari Ücret İşveren Maliyeti Hesaplama Örneği

Brüt Asgari Ücret

20.002,5

İşçi SGK Payı (%14)

2.800,35

İşçi İşsizlik Payı (%1)

200,03

Gelir Vergisi Matrahı

-----

Gelir Vergisi Tutarı (%15)

-------

Damga Vergisi

------

Net Ücret

17.002,13

İşveren SGK Payı (%15.5)

3.100,35

İşveren İşsizlik Payı (%2)

400,05

İşveren Maliyeti

23.502