İhbar Bildirim Süreleri

            *İhbar Bildirim Süreleri

 

            4857 Sayılı İş Kanunun 17. maddesinde açıklanmıştır. Belirsiz süreli iş sözleşmesinin feshinden önce durumun diğeri tarafa bildirilmesi gerekir.

 

            İş sözleşmeleri;

 

           

Hizmet Süresi 6 aydan az sürmüş işçi için

2 hafta

Hizmet Süresi 6 aydan 1.5 yılı kadar sürmüş işçi için

4 hafta

Hizmet süresi 1.5 yıldan 3 yıla kadar sürmüş işçi için

6 hafta

Hizmet süresi 3 yıldan fazla sürmüş işçi için

8 hafta

 

  Sonra fesheedilmiş sayılır.