Gelir Vergisi Tarifesi (Ücretliler)

193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife

110.000 TL’ye kadar % 15
230.000 TL’nin 110.000 TL’si için 16.500 TL, fazlası % 20
580.000 TL’nin 230.000 TL’si için 40.500 TL, fazlası % 27
3.000.000 TL’nin 580.000 TL’si için 135.000 TL, fazlası % 35
3.000.000 TL’den fazlasının 3.000.000 TL’si için 982.000 TL, fazlası % 40