Dava Açma Süreleri

DAVA AÇMA SÜRELERİ

İşe iade davası; iş güvencesi altında çalışırken, işçinin iş sözleşmesinin, geçerli herhangi bir nedene dayandırılmadan, feshedilmesi durumunda, İş Kanunu’nun 20.maddesine göre; fesih sebebinin gösterilmemesi ya da gösterilse de kanuni bir geçerliliği olmadığı durumlarda, fesih bildirim tebliğinden itibaren, 1 ay içinde, iş mahkemesine dava açılır. İş hukuku davaları arasında sıklıkla rastlanan işe iade davasında; davanın sonuçlanmasının ardından, işverenin işçiyi işe başlatması zorunludur. Bu süre içinde işçi işine geri dönmezse, mahkemenin belirlediği tazminatı ödemek zorundadır.

İşçinin işe iade davası açabilmesi için her şeyden önce hizmet akdine bağlı olarak enaz 6 aylık kıdemi olmalıdır. Yine iş sözleşmesi belirsiz süreliiş sözleşmesi olmalı ve işyerinde 30 ve daha fazla çalışan olması gerekmektedir.

İş Mahkemelerinde Kıdem ve İhbar Tazminatlarına açılan davalarda işçinin işten ayrıldığı tarih baz alınarak 5 yıl içerisinde dava açması gerekmektedir. İşçinin ücreti ve diğer alacaklarını ait davalarda zaman aşımı süresi 5 yıl olarak belirlenmiştir.