FAYDALI BİLGİLER

 2022 YILI PRATİK BİLGİLER

 

 İşverenin ve İşçinin Mahkemeye Başvurmadan Önce Arabulucuya Başvurması Zorunlu Olan Konular

 İşçilere Verilen Yemek Kartları - Hediye Çekleri ve Kreş Ödemeleri Sigorta Primine Tabi midir?

 İşçisine Mobbing Uygulanmadığını İşeven Ispatlayacak

 SGK Kıdem Tazminatı Yazısını Sadece SSK Prim Günleri İçin mi Veriyor?

 İşveren İşçinin Borcunu Ücretinden Kesip Ödeyebilir mi?

 Bakanlık Sağlık Raporlarıyla İlgili Önemli Değişiklikler Yaptı

 Eğitimsiz İşçiyi Çalıştıran İşverene Taksirle Öldürme Cezası

 İşe İade Davasını Kaybeden İşçi Kıdem - İhbar Tazminatı Davası Açabilir mi?

 Engellilik ve İş Göremezlik Oranlarını Hastane Değil SGK Belirliyor

 İşten Çıkış Kodu Nasıl Değiştirilir - Düzeltilir? Çıkış Kodu Nedeniyle İşsizlik Maaşı Alamayanlar Ne Yapabilir?

 WhatsApp Yazışmaları Gerekçe Gösterilerek İşten Çıkarılma Hak İhlali Sayıldı

 İşveren Doktora Gitmeden Önce İşyeri Hekimine Başvurma Şartı Getirebilir mi?

 SGK'dan Sağlık Yardımları İçin İkametgah Adresi Uyarısı !

 Cep Telefon Numaranız Mutlaka SGK'da Kayıtlı Olsun

 İşçiler Şubat Ayı İçin Kaç Gün Üzerinden SGK'ya Bildirilir?

 Düşük Tavandan Kıdem Tazminatı Alanlar İçin Fark Oluştu

 PCR Test Ücretini İşveren mi Karşılayacak İşçi mi?

 BES Hakkında Yapılan Son Değişiklikler

 Bundan Sonra Tatil Günlerinde de Emekli Aylıkları Ödenecek

 Asgari Ücrette Ne Oldu? AGİ Tarih Oldu! Üçten Fazla Çocuğu Olan Kayıpta!!!

 Ne Zaman Emekli Olmalıyım? 

 5510 Sayılı Kanun İdari Para Cezaları 

 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İdari Para Cezaları 

 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu  İş Sözleşmesine Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları 

• 4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Cezaları 

 Asgari Geçim İndirimi 

 Asgari Ücret 

 Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler 

 Çıraklar İçin Asgari Ücret 

 Aile ve Çocuk Yardımı (Muafiyetler) 

 Askerlik Borçlanması 

 Cenaze Yardımı 

 Doğum Yardımı 

 Doğum Borçlanması 

 Emzirme Ödeneği 

 Sosyal Güvenlik 

- İş Kazası ve Meslek Hastalıkları 

- Hastalık Sigortası / GSS 

- Ölüm (Cenaze) Yardımı (Şartları) 

- Malüllük Yardımı (Şartları)  

- Yaşlılık ve Emeklilik Sigortası 

  Dava Açma Süreleri 

  Gelir Vergisi Tarifesi (Ücretliler) 

  Genel Sağlık Sigortası 

  İhbar Bildirim Süreleri 

  İşçilik Maliyetleri 

  İşçi Özlük Dosyasında Bulunması Gereken Evraklar 

  İşsizlik Sigortası Oranları 

  İşverenler Tarafından Sigortalılar İçin ÖzelSağlık Sigortalarına ve BES Sistemine Ödenen Özel Sağlık Sig.P. ve BES Katkı Payları SGK Muafiyeti 

  Kanuni Faiz ve Temerrüt Faiz Oranları 

  Kıdem Tazminatı Taban ve Tavan Miktarı 

  Prime Esas Kazanç Taban ve Tavan Matrahları 

  Sakatlık (Engelli) İndirim Oranları ve Engelli ve Eski Hükümleri Çalıştırma Oranları 

  Sigorta Primine Tabi Tutulmayacak Yemek Parası ile Çocuk ve Aile Zammı Tablosu 

  SGK Eksik Gün Nedenleri 

  SGK İşten Çıkış Kodları 

  SGK Primine Tabi Olan – Olmayan Kazançlar 

  SGK Yemek Muafiyeti 

  Ücretlerde Damga Vergisi Oranı  

  Yıllık Ücretli İzin (Hak Kazanma Koşulları ve Süresi)