DAYANIŞMA AİDATI İLE İLGİLİ BELİRSİZLİK SONA ERDİ
< Geri

Ankara 26. İş Mahkemesi'nin 2016/1056 E. ve 26.04.2017 tarihli kararı ile, 6356 sayılı Yasa uyarınca dayanışma aidatı ile TİS'ten yararlanmak isteyen işçilere TİS'in birinci 6 aylık ücret zammının 15.09.2016 imza tarihinden önce ve TİS başlangıç tarihi olan 01.03.2015 tarihinden itibaren uygulanması suretiyle yaratılan MUARAZAANIN (ÇEKİŞMENİN) MEN'İNE,

6356 Sayılı Yasa uyarınca dayanışma aidatı ile TİS'den yararlanmak isteyen işçilere TİS'in 15.09.2015 imza tarihinden itibaren uygulanması gerektiğinin TESPİTİNE,

Karar verilmiştir.

Gerekçeli karar yazıldığında teşkilatımız ile paylaşılacaktır. İşbu karara karşı davalı Kurumun temyiz hakkı bulunmakta olup karar henüz kesinleşmemiş ise de uygulamada dayanışma aidatı hususunda oluşturulmaya çalışılan karışıklık ve haksız uygulama işbu karar ile ortadan kaldırılmıştır. 

Bilgi edinilmesi saygıyla rica olunur.

 

TES-İŞ Sendikası Yönetim Kurulu