TES-İŞ BAŞKANLAR KURULU TOPLANDI (30 Mart 2017, TES-İŞ Genel Merkezi)
< Geri

 

TES-İŞ Başkanlar Kurulu, yaklaşan kamu kesimi toplu iş sözleşmelerini ve çalışma hayatına ilişkin öncelikli konuları değerlendirmek üzere; 30 Mart 2017 tarihinde, TES-İŞ Genel Merkezinde toplandı. Toplantıya Genel Merkez Yönetim Kurulu ve Şube Başkanları katıldı.

 

16 Nisan 2017 tarihinde Türkiye’nin geleceğini belirleyecek bir referandum yapılacağını ve TES-İŞ Başkanlar Kurulunun Toplantısı’nın Türkiye gündeminin çok yoğun olduğu bir dönemde gerçekleştirildiğini ifade eden Genel Başkanımız Mustafa Şahin, konuşmasına Milletimizin ve TES-İŞ camiasının Regaip Kandilini kutlayarak başladı.

Toplantının ana gündemi, kamu kesimi toplu iş sözleşmeleri ve 28 Mart 2017 tarihinde TÜRK-İŞ Genel Merkezinde gerçekleştirilen Kamu Koordinasyon Kurulu toplantısında görüşülen konular oldu.

Kıdem Tazminatında Hak Kaybına Neden Olacak Her Düzenlemeye Karşıyız

Başkanlar Kurulu, kıdem tazminatı fonu tartışmalarını değerlendirdi. TES-İŞ’in, TÜRK-İŞ ile birlikte hak kaybına neden olacak her düzenlemenin karşında olacağı bir kez daha vurgulandı.

Toplu İş Sözleşmelerinde Farklılık Yaratmak İçin Çalışacağız

Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi kapsamında olan DSİ, TEDAŞ, EÜAŞ, TEİAŞ, İLBANK, TETAŞ ve Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü işyerlerinde yapılacak sözleşmelerin detayları ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Sözleşmelerle ilgili çalışmaların daha verimli bir şekilde sürdürülebilmesi, üyelerimizin hak ve menfaatlerinin azami ölçüde gözetilebilmesi için komisyonlar oluşturuldu. Oluşturulan komisyonların aynı zamanda müzakerelere bizzat katılmasına karar verildi.   

Genel Başkanımız Mustafa Şahin yaptığı konuşmada, sözleşmelerin seyrini belirleyecek olan TÜRK-İŞ-Kamu Koordinasyon Kurulu çalışmaları hakkında bilgi verdi. İkinci toplantısını 25 Mart 2017 Salı günü gerçekleştiren kurulda TES-İŞ’in de yer aldığını ifade eden Şahin konuyla ilgili şunları söyledi:

‘Kamu Koordinasyon Kurulu toplantılarında ilgili sendikalarla görüş alışverişinde bulunduk, taslak çalışma yakında netleşecektir. TES-İŞ olarak; görüşlerimizi de içeren, önümüzü görebileceğimiz bir çerçeve sözleşmesinin ortaya çıkmasını temenni ediyoruz.  

Ortaya çıkacak çerçeve protokolün ardından sendikalar, kendi müzakerelerine devam edecek ve bağıtlayacakları sözleşmelerin detaylarını belirleyecekler. Biz, şubelerimizin üyelerden aldıkları ve Genel Merkezimize ilettikleri bilgilerin ardından kamu kesimi ile imzalayacağımız sözleşme taslaklarını hazırladık. Oluşturduğumuz komisyonlar, değerlendirmelerini yapacak ve sözleşme taslağımız nihai halini almış olacak. Aynı komisyon, müzakerelere de bizzat katılacak. Genel Sekreterliğimiz iyi bir çalışma yaptı, bilim kurulu oluşturduk ve bu kurula bir rapor hazırlattık. Bu dönem bağıtlayacağımız sözleşmelerde farklılık yaratmaya çalışacağız.”

NACE Kodlaması Değil, İşyeri Bütünlüğü Esas Alınmalı

Başkanlar Kurulu’nda görüşülen önemli konulardan bir diğeri örgütlenme faaliyetleri oldu. Şube başkanlarımız; değişik bölge ve işyerlerinde sürdürdükleri örgütlenme çalışmaları hakkında, Başkanlar Kurulunu bilgilendirdi. Başta NACE kodlamasına göre işkolu belirlenmesi ve dışarıdan hizmet alımı gibi uygulamalardan kaynaklanan sıkıntılar olmak üzere, Şubelerimizin örgütlenme faaliyetlerini sürdürürken karşı karşıya kaldıkları sorunlar görüşüldü. Genel Başkanımız Şahin, NACE kodlamasından kaynaklı sorunlar çözülmeden sendikal örgütlenme ile ilgili sorunların çözülemeyeceğini ifade etti. İşyeri bütünlüğünün esas alınması gerektiğini belirten Şahin, ana işle alakalı diğer işlerin de yardımcı iş olarak kabul edilmesi ve aynı işkolunda sayılması gerektiğinin altını çizdi. TES-İŞ’in konuyu her fırsatta dile getirdiğini, sorunun ne olduğunu ve yapılması gerekeni anlattığını ifade etti.

Örgütlenmeye Hız Vereceğiz

Toplantıda ayrıca, şube başkanlarımız tarafından dile getirilen ve örgütlenmede karşılaşılan sorunlara karşı alınması gereken önlemler görüşüldü. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın işkollarındaki işçi sayılarını ve sendikaların üye sayılarını gösteren Ocak 2017 İstatistiklerine göre, TES-İŞ’in enerji sektörünün yaklaşık yüzde 25’inde örgütlü olduğu vurgulandı. Bu rakam ile TES-İŞ’in örgütlü bulunduğu sektörü en yüksek oranda temsil eden sendika olmasına rağmen yüzde 75’lik kesimin hala örgütsüz olduğu kaydedildi. Henüz örgütlenmemiş işyerlerinin örgütlenmesi için çalışmalara hız verilmesi kararlaştırıldı.

Kalıcı Çözüm İçin Taşeron İşçiler Kadroya Alınmalı,

Başkalar Kurulu, örgütlenme ve eşit işe eşit ücret ilkesi açısından kronik bir sorun haline gelen taşeronlaşma konusunda, TÜRK-İŞ’in bu işçilerin kamu işçisi olarak kadroya alınması, böylece toplu iş sözleşmesinin sunacağı hak ve özgürlüklere kavuşmaları, işyerlerinde barış ve işçiler arasında adaletin sağlanabilmesi için sürdürdüğü çalışmaları değerlendirdi.

Hükümetin yedi yüz bini aşan taşeron işçisinin kadroya alınması konusunda verdiği sözler masaya yatırıldı. Taşeron işçilerin en kısa sürede kadroya alınması ve sorunun kalıcı bir çözüme kavuşturulması için çalışmaların sürdürülmesi ve desteklenmesi kararlaştırıldı.  

Genel Başkanımız Şahin, toplantının kapanışında, genel kurulunu yeni tamamlayan şube yönetimlerini kutladı ve başarılar diledi.