8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN
< Geri

8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN  

TES-İŞ Yönetim Kurulu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kadın çalışanlarımız ile birlikte kutladı.  Bursa’dan yola çıkan ve Türk Metal üyesi kadınları Ankara’da bugün gerçekleştirilmesi planlanan Kadın Kurultayına taşıyan otobüsün devrilmesi ve yedi işçi kardeşimizin hayatını kaybetmesi nedeniyle buruk geçti.

Genel Başkanımız Mustafa Şahin konuşmasına “her yıl olduğu gibi bu yıl da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde sizlerle bir araya gelmekten mutluluk duyuyoruz. Ancak bu günü göremeyen Türk metal üyesi yedi emekçi kardeşimiz var, kendilerine Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve yaralananlara acil şifa diliyoruz.” diyerek başladı.

Kadınsız bir toplumun düşünülemeyeceğini ifade eden Şahin, mesai saati sonrası çocuklarına, ailelerine bakmak ve ev işlerini yetiştirmek için kadınların evlerine koşarak gittiklerini belirtti. Böylece çalışma yaşamının yanı sıra aile ve toplum içerisinde kadınların büyük fedakarlıklarla çok önemli bir rol üstlendiklerine dikkat çekti. Sadece bu nedenle bile, yılda sadece bir günün değil her günün kadınlar günü olması gerektiğini ifade etti.

Çalışma hayatında çok fazla sıkıntı olduğunu, kadınlar söz konusu olduğunda sıkıntıların katlanarak arttığını belirten Şahin, kadın çalışanların sorunlarını ve taleplerini dinledi. Kadınların gayreti ve yenilikçi fikirleri ile TES-İŞ sendikasının daha da güçleneceğini söyledi.

Kadınların cinayetlere kurban gitmediği, sosyal, ekonomik ve siyasal yaşamda kadın erkek ayrımcılığının yaşanmadığı bir dünya temennisi ile tüm kadın çalışanların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutladı.

Günün önemi vesilesiyle, TES-İŞ Yönetim Kurulu bir bildiri yayınladı:            

21. Yüzyılda ve dünyanın büyük bir bölümünde kadınlar hala baskı altında yaşamakta, insan onuruna yakışır bir yaşam ve çalışma hayatı sürdürmek konusunda olağanüstü zorluklarla karşı karşıya kalmaktadır. Bu baskı, kimi ülke ve bölgelerde fiziksel şiddete varan şekillerde karşımıza çıkarken, başka yerlerde eşitsizlik, karar alma, icra ve liderlik pozisyonlarında yeterli düzeyde yer alamama gibi farklı şekillerde karşımıza çıkabilmektedir.   

Eğitim ve iş bulma konusunda eşit fırsat ve olanaklara sahip olamayan kadınlar, çalıştıklarında da emeğinin karşılığını “eşit işe eşit ücret” ilkesine uygun bir şekilde alamamaktadır. Uluslararası Çalışma Örgütü-ILO’nun 178 ülkenin verilerini inceleyerek hazırladığı “Kadınlar Çalışma Yaşamında: 2016 Eğilimleri” başlıklı çalışmasına göre, küresel ölçekte ücret adaletsizliği devam etmektedir. Kadın çalışanlar, erkek meslektaşlarından yüzde yirmi dört daha az kazanmaktadır.  

Özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde kadınlar, kötü koşullarda güvencesiz ve düşük ücret karşılığında çalıştırılabilecek ucuz işgücü olarak görülmektedir. Çoğu zaman kadınlar, ev işlerini yapacak ve aile bünyesinde ihtiyaç duyulan bakım işlerini ücretsiz bir şekilde yürütecek kişiler olarak görülmektedir. Yine ILO’nun çalışmasına göre, eğitim düzeyinde kadın - erkek arasındaki eşitsizlik son yirmi yılda kayda değer ölçüde azalmış, ancak bu gelişme iş piyasalarına ve çalışma yaşamına aynı şekilde yansımamıştır.  

ILO’nun 2015 rakamlarına göre, nüfus- istihdam oranı açısından erkeklerin yüzde yetmiş ikisi çalışırken kadınların sadece yüzde kırk altısı çalışmaktadır.   Türkiye’de kadının işgücüne katılım oranına bakıldığında ise yüzde otuzlu rakamların aşılamadığı ve ülkemizin OECD ülkeleri arasında son sırada yer almaya devam ettiği görülmektedir.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde bu tablonun değişmesi talebiyle sendikalar tüm dünyada eylem ve etkinlikler düzenleyecek. Myanmar, Endonezya, Filipinler ve Malezya’da analık hakları savunulurken Sri Lanka’da kötü çalışma koşulları ve düşük ücrete karşı yürüyüş düzenlenecek. Brezilya, Uruguay ve Arjantin’de ise benzer şekilde kadın çalışanların hak ve eşitlik talepleri için etkinlikler düzenlenecek.   

Türkiye Enerji Su ve Gaz İşçileri Sendikası olarak, tablonun değişmesi için 21. Yüzyılın sona ermesini beklemeye gerek olmadığını ifade ediyor; ilgili tüm kesimlere, siyasal, ekonomik ve sosyal yaşamda cinsiyet eşitliği ve adaletin tam olarak sağlanabilmesi için daha hızlı, daha samimi ve daha etkin bir şekilde çalışılması çağrısında bulunuyoruz.    

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin tam olarak sağlandığı bir dünya ümidiyle, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutluyoruz.  

 

TES-İŞ Sendikası Yönetim Kurulu