TES-İŞ En Yüksek Oranda Temsile Sahip Sendika
< Geri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının İşkollarındaki işçi sayılarını ve sendikaların üye sayılarını gösteren tebliği, 29 Ocak 2017 Tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı.

Yeni istatistikleri değerlendiren Genel Başkanımız Mustafa Şahin şunları söyledi:

“Biz örgütleniyoruz, diğer yandan özelleştirmeler, taşeronlaşma ve nace kodlamasına göre işkolu değişiklikleri örgütlenme faaliyetlerimize darbe vuruyor. Türkiye’de enerji sektörü büyürken işkolumuzda çalışan işçi sayısının altı ayda, bir yılda yüzde 5 azalması ne ile izah edilebilir? Özellikle, taşeronlaşma ve nace kodlaması ile ilgili sorunlar çözülmeden sağlıklı bir şekilde örgütlenmek de iş barışını sağlamak da mümkün değil.

Sektörde en fazla temsile haiz tek sendikayız. Türkiye’nin en büyük işçi konfederasyonu olan TÜRK-İŞ’in en büyük sendikalarından birisiyiz. Türkiye’deki sendikalar arasında kendi sektörünü en yüksek oranda temsil eden sendikayız. Fakat sektörümüzün yaklaşık yüzde 75’i hala örgütsüz ve toplu sözleşmeden mahrum bir şekilde çalışıyor. Bu oranları yeterli bulmuyoruz, faaliyetlerimizi daha da artıracak, örgütlenme çalışmalarına devam edeceğiz.”

E- Devlet ile Üyelik Uygulaması ve Ocak 2017 İşkolu İstatistiklerinin Değerlendirmesi

Türkiye sendikal örgütlenmenin önündeki engeller ve düşük örgütlenme oranları nedeniyle yıllarca ILO’da Standartları Uygulanması Komitesinin gündemine gelmiştir. Bu noktada; hem ILO normlarına hem de AB mevzuatına uyum sağlamak amacıyla, geçmiş yıllarda çalışma hayatına ilişkin bir dizi değişiklikler yapılmıştır.

 Bu değişikliklerden bir tanesi de, 9 Temmuz 2013 tarihli Sendika Üyeliğinin Kazanılması ve Sona Ermesi İle Üyelik Aidatının Tahsili Hakkında Yönetmelik’tir.  

Söz konusu yönetmeliğin hükümleri gereği, sendika üyelik başvurusu, 7 Kasım 2013 tarihi itibariyle e-Devlet üzerinden yapılmaya başlanmıştır. Böylece, uzun yıllar sendikaların ILO’ya şikâyetlerinden birisi olan üyelikte noter şartı kaldırılmıştır.

Peki, yeni yönetmelikle e-devlet uygulamasına geçildikten sonra sendikalar örgütlenebildi mi?

Başka faktörlerin de elbette etkisi olmuştur, ancak diğer faktörleri dikkate almadan sadece o tarihten bugüne kadar geçen süre içerisinde sendikalı işçi sayılarındaki değişimleri değerlendirerek, e-devlet sisteminin toplam sendikalı işçi sayıları üzerinde (yeterli olmasa da) olumlu bir etkisi olduğunu söylemek mümkündür.    

Üyelikte e-devlet uygulamasına ilişkin yönetmelik çıkmadan hemen önceki (2013 yılı Temmuz ayı) istatistiklere baktığımız zaman, Türkiye’de toplam işçi sayısının 11.628.806 olduğunu görüyoruz. Konfederasyon ve sendika ayrımı yapmadan toplam sendikalı işçi sayısına baktığımızda, 1,032,166 işçinin örgütlü olduğunu ve bu rakamın çalışan toplam işçi içerisindeki oranının yüzde 8.88 olduğunu görüyoruz.

2017 Ocak ayına geldiğimizde; toplam işçi sayısının 12.699.769’e yükseldiğini, toplam sendikalı işçi sayısının ise 1.546.565’ e yükseldiğini görüyoruz. Bu rakamın çalışan toplam işçi sayısına oranı yüzde 12.18.

Sonuç olarak; resmi istatistikler ile bir değerlendirme yaptığımızda, sendikalı işçi sayıları ve örgütlenme oranlarında yeterli olmayan kısmi bir artıştan bahsetmek mümkün. Ancak, bu üyeliklerin e-devlet üzerinden yapıldığını dikkate aldığımızda, üye olanların ne kadarının toplu sözleşmeden yararlandığı, üye aidatı ödeyip ödemediği gibi soruların daha derin bir araştırmanın konusu olduğunu da not etmek gerekir.  

Aynı yılların istatistiklerine göre, sendikamız TES-İŞ’in üye sayılarına bakacak olursak; 2013 Temmuz istatistiklerine göre, üye sayımız 45.366 iken enerji sektöründe çalışan toplam işçi sayısı içerisindeki temsil oranı yüzde 19.90 olarak görülüyor.

Ocak 2017 tebliğine baktığımızda ise; sendikamızın üye sayısının 57.430’a yükseldiğini ve enerji sektöründe çalışan toplam işçi sayısı içerisindeki temsil oranının yüzde 24.77’ye yükseldiğini görüyoruz.

Yüzde 24.77 oranı ile faaliyet gösterdiği sektörde en fazla temsile haiz tek sendika olan TES-İŞ; aynı zamanda, Türkiye’deki tüm sendikalar arasında kendi sektörünü en yüksek oranda örgütleyen sendika olarak dikkat çekiyor. TES-İŞ’i yüzde 21.07 ile Türkiye HARB-İŞ Sendikası izliyor.    

Temmuz 2013 istatistikleri ile Ocak 2017 istatistiklerini kıyasladığımızda, TES-İŞ’in e-devlet uygulamasına geçildikten sonra üye sayısını 12.064, ve enerji sektöründeki temsil oranını yüzde 4.87 artırdığı anlaşılmaktadır.

 

Ocak 2017 istatistiklerine bakıldığında, enerji sektöründe dikkati çeken bir başka veri de enerji işkolunda çalışan işçi sayısının Ocak 2016 verilerine göre 10.813 kişi azalması ve 231.910’a düşmüş olmasıdır.