GENEL BAŞKANIMIZ MUSTAFA ŞAHİN KANAL A'YA KONUŞTU
< Geri

 Kanal A’ya konuşan Genel Başkanımız Mustafa ŞAHİN, TES-İŞ’in faaliyetleri ve sendikal hareketin genel durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

“TAŞERONA VERDİĞİNİZİ İŞÇİYE VERİN”

Taşeronlaşmanın kangren olmuş, en acil gündem maddelerinden birisi olduğunu ifade eden ŞAHİN şunları söyledi; “Sadece DSİ’de 5-6 bin işçi taşeronlaşma nedeniyle diğer işçilerden farklı koşullarda çalışıyor, TEİAŞ ve diğer işyerleri keza aynı durumda. Örneğin; dozer işçisi memur olamaz, dolayısıyla kadrolu olması, kadrolu işçilerle aynı ücret ve koşullarda çalıştırılması gerekir. Bu insanlar huzura erdirilmeli, işyerleri iş barışına kavuşturulmalıdır. Taşerona verdiğinizi işçiye verin. Hükümetten taşeron sorunu çözüme kavuşturmasını bekliyoruz.”

“MEVCUT ASGARİ ÜCRETLE GEÇİNMEK MÜMKÜN DEĞİL” 

ŞAHİN sözlerine 2017 yılı için belirlenen asgari ücret konusu ile şu şekilde devam etti; “Asgari ücretlerin büyük çoğunluğu sendikasız, 6-7 milyon asgari ücretli, dul ve yetim TÜRK-İŞ Genel Başkanına bel bağlamış durumda. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Asgari Ücret Tespit Komisyonunda 1600 TL talep etti, ancak bu talep hükümet ve işverenler tarafından kabul görmedi. Mevcut asgari ücret ile geçinmek mümkün değil.”  

“SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNDE SOSYAL DİYALOG VE ÜÇLÜ YAPI ÖNEMLİ”

Türkiye’den on dokuz sendikanın üye olduğu IndustriALL Küresel ve IndustriALL Avrupa sendikalarının yönetim kurulu üyesi olduğunu ve Avrupalıların sosyal sorunlarını üçlü diyalog yoluyla, birbirlerini anlayarak çözdüklerini ifade eden  ŞAHİN, Avrupa vatandaşlarının sosyal sorunlarının Türkiye’deki kadar çok olmadığını belirtti. Türkiye’de işsizlik olduğunu, bir kişinin beş kişiye baktığını ve köyden gelen bulgura muhtaç olduğunu kaydetti. İstihdam yaratılmasının zorunlu olduğunu ve yükün Hükümet, işçi ve işveren tarafından birlikte omuzlanması gerektiğini söyledi.  

“DERDİMİZ İŞÇİNİN MENFAATİ OLMALI”

Sendikaların birbirleri ile yaşadıkları sorunlara da değinen ŞAHİN, enerji sektöründe iki yüz bine yakın örgütlenmemiş kuruluş olduğunu ifade ederek; sendikaları, örgütlenmemiş işyerlerine odaklanmaya davet etti. Sektörde çalışan iki yüz altmış bin çalışanın yaklaşık altmış bininin TES-İŞ üyesi olduğunu, örgütlenme çalışmalarının devam ettiğini ve rakip sendikanın olmadığını kaydetti.  

ŞAHİN, hak arama mücadelesinde ve hizmet anlamında sendikalar arasında yarış olabileceğini, ancak işçinin hangi sendikaya üye olacağı konusunda hiçbir baskı uygulanamayacağını kaydetti. Çoğu zaman sendikal rekabet adı altında sürdürülen kavgaların, itirazların, uzun süren mahkeme süreçlerinin işçiye zarar verdiğini söyledi ve “derdimiz işçinin menfaati olmalı, derdimiz kendi menfaatimiz olabilir mi?” dedi.

Önceliğiniz nedir sorusuna “Bizim önceliğimiz elbette ülkemiz” cevabını veren ŞAHİN, TES-İŞ’e ait zarar eden kuruluşları sattıklarını, elde kalan mal varlıklarının ise kiraya verildiğini ve böylece sendikanın kamburlarından kurtularak artı gelir elde etmeye başladığını aktardı.  Sürecin şeffaf bir şekilde yürütüldüğünü ve TES-İŞ’in hastane ve otelcilik sektöründen çıkıp tamamen sendikal faaliyetlerine yoğunlaştığını vurguladı. TES-İŞ bünyesindeki profesyonel sendikacıların aldıkları ücret konusunda ise; olağanüstü genel kurulu kararı ile maaşlarda kesintiye gidildiğini, o günden bu güne geçen üç yıllık süre zarfında herhangi bir ücret artışı yapılmadığını belirtti. Ücretin hizmetin ardından geldiğine inandığını, sendikacıların temsil ettikleri insanlara yakışır bir şekilde davranması gerektiğini söyledi.

“NACE KODLAMASINA GÖRE İŞKOLU, İŞ BARIŞINI TEHDİT EDİYOR”

“Nace kodlamasına göre işkolu belirliyoruz, bana göre doğru değil ve bu konuyu hükümete iyi izah edemedik. Meslekleri baz aldığınızda aynı işyerinde farklı ve birden fazla işkolu çıkar, işyeri bütünlüğünü bozarsınız. Bir işyerinde birden fazla sendika ile ayrı ayrı sözleşme yapmak zordur ve sıkıntı yaratır. İş barışını etkiler” diyen ŞAHİN, sözlerine şu şekilde devam etti “Bu durum başka bir sendikayı tercih etmekten farklı bir şey… Bu konunun üzerine gidilmeli, gündeme getirilmelidir.”

“EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET İSTİYORUZ”

Kısa süre önce yaşanan enerji kesintileri hakkında kendisine yöneltilen soruya “Enerji işçisi büyük bir fedakârlıkla eksi kırk derecede bile çalışıyor. Direkler, teller donuyor. Kopan teller veya dönen direklerden düşerek yaralanan işçilerimiz oluyor. İletim ve dağıtım hatları basit işler değil. Bu işçilerin hak ve emeğinin karşılığını alması gerekiyor.” şeklinde cevap veren ŞAHİN, sözlerine şöyle devam etti; “Bu konuyu daha iyi anlatacağız. Örneğin karayollarında dozer işçisi ne alıyorsa, bizim dozer işçimiz de aynı ücreti almalı. Oluşturduğumuz bilim kurulunun çalışmalarını ve sonucunda elde ettiğimiz bilimsel belgeleri sunacak, daha iyi anlamalarını sağlayacak ve talep ettiklerimizi almak için uğraşacağız”

“FARKLILIKLARIMIZLA BİRBİRİMİZE SAYGILI BİR ŞEKİLDE YAŞAMALIYIZ”

ŞAHİN konuşmasının son bölümünde TES-İŞ üyelerine, iktidar ve muhalefet partilerine şu mesajı verdi: “Tüm üyelerimiz ülkesine vatanına sahip çıksın, askerimize polisimize elinden geldiği kadar yardımcı olsun, kendilerini onların yerine koymadan herkes üzerine düşeni yapsın. Bu gemi batarsa hepimiz batarız.  Muhalefet ve iktidar; söylemde barışçıl olsun, birbirini kucaklayan politikalar izlesin, buradan malzeme çıkararak oy devşirmeye kalkmasın, herkes her şeyi biliyor. Ucuz politikalarla milleti birbirine düşürecek, kamplaştıracak söylemlerden ve olaylardan uzak dursun.”