OTOMATİK BES DUYURUSU
< Geri

 

DUYURU

Tarih :  29.12.2016

Konu :  Bireysel Emeklilik Tasarruf Yatırım Sistemi Kanunu Uygulaması Hk.

 

4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanun’da 6740 sayılı Kanun ile çalışanların otomatik olarak bir emeklilik planına dahil edilmesi amacıyla yapılan değişiklikler özet olarak aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

1)   Otomatik BES sistemi 01 Ocak 2017 tarihinde aşağıda belirtilen kademelere göre başlayacaktır.


Uygulama Başlama Tarihi

Çalışan Sayısı Kapsamı

01 Ocak 2017 

1000 ve üzeri çalışanı olan işletmeler

01 Nisan 2017 

249-1000 çalışanı olan işletmeler

01 Temmuz 2017

100-249 çalışanı olan işletmeler

01 Ocak 2018 

50-100 çalışanı olan işletmeler

 

3)   5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamın 4a (İşçi)  ve 4c (memur) sigortalısı olmak,

2)   Fiil ehliyetine sahip Türk vatandaşı, 45 yaşını doldurmamış olmak,

4)   Çalışan katkı payı prime esas kazancın %3’ne karşılık gelen tutardır. İşveren katkısı bulunmamaktadır.

5)   3 tip Devlet katkısı vardır

a.   %25 oranında devlet katkısı

b.   1.000TL bonus devlet katkısı

c.   10 yıl ve 56 yaş şartına haiz ve yıllık maaş alma tercihinde, birikimin %5’i tutarında Devlet katkısı

6)   Devlet katkısı hak ediş süreleri


Sistemde tamamlanan yıl sayısı

Devlet katkısı hak ediş oranı

0-3

%0

3-6

%15

6-10

%35

10- Emeklilik öncesi

%60

Emeklilik dönemi

%100

 

 

 

 

 

 

 

7)   Çalışan emeklilik planına dahil olduğunun kendisine bildirildiği tarihi müteakip iki ay içinde sözleşmeden cayabilir. Cayma halinde ödenen katkı payları 10 iş günü içerisinde çalışan iade edilir. 

8)  Katılımcı, sisteme giriş tarihinden itibaren en az on yıl sistemde bulunmak koşulu ile ellialtı yaşını tamamladıktan sonra emekli olmaya hak kazanır. Emekliliğe hak kazanan katılımcı, bireysel emeklilik hesabındaki birikimlerinin bir program dahilinde ödenmesini, tamamının defaten ödenmesini ya da yapacağı yıllık gelir sigortası sözleşmesi çerçevesinde kendisine maaş bağlanmasını talep edebilir.

9)   Bireysel emeklilik şirketi seçimi işverenler tarafından yapılacaktır. İki yıl süresince emeklilik şirketi değiştirilemez.

10) İşverenler katkı paylarını bireysel emeklilik şirketine aktarmaz veya geç aktarırsa her ihlal için 100TL idari para cezası ödeyecektir.

11) Emeklilik planlarından fon işletim gider kesintisi (FİGK) dışında başka bir kesinti yapılmaz.

12) Emeklilik sözleşmesi bulunan çalışan, iş değiştirdiğinde yeni işyerindeki plana birikim transferi yada plan değişikliği yapar. Yeni işyeri kapsam dışında ise çalışan talep ederse önceki işyerinde düzenlenmiş sözleşme kapsamında katkı payı ödemeye devam edebilir veya talep etmezse emeklilik sözleşmesini sonlandırabilir.

13) Sistemden ayrılma işlemi gerçekleştiren çalışanlar Müsteşarlığın belirleyeceği esaslar dahilinde 2 yılda bir tekrar otomatik olarak sisteme dahi edilebilirler.

14İşverenlerin otomatik katılım uygulaması kapsamındaki yükümlülükleri bakımından Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığı tarafından denetlenir.

15) Emeklilik sözleşmesi süresi içinde, katılımcının vefat etmesi halinde lehdarı, malûliyet durumunun ortaya çıkması halinde ise katılımcı, bireysel emeklilik hesabındaki birikimlerin kendisine ödenmesini talep edebilir.

16) Katılımcının emekliliğe hak kazanmadan sistemden ayrılma talebinde bulunması halinde şirket, bildirimin ulaşmasından itibaren yirmi iş günü içinde katılımcının birikimlerini tamamen öder.

 

 

Saygılarımızla,

TES-İŞ SENDİKASI GENEL BAŞKANLIĞI