"SAĞLIKLI VE GÜNVELİ KOŞULLARDA ÇALIŞMAK" TEMEL İNSAN HAKKIDIR
< Geri

"Sağlıklı ve Güvenli Koşullarda Çalışmak" Temel İnsan Hakkıdır

Yıllardır yapılan mevzuat değişikliklerine ve 1 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe giren 6331 sayılı müstakil İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na rağmen ülkemizde ve çok tehlikeli sınıfta yer alan Enerji iş kolunda iş kazaları ve meslek hastalıkları yaşanmaya devam etmekte, ölümlere, yaralanmalara ve büyük ekonomik kayıplara neden olabilmektedir. Ölümlere ve yaralanmalara neden olan iş kazaları ve meslek hastalıkları ancak Hükümet, işçi, işveren ve toplumun tüm bileşenlerinin dahil olduğu çalışmalar sonucunda ülke genelinde bir "ortak iş sağlığı ve güvenliği kültürü" oluşturulması ile engellenebilir. 

İşçinin ruh ve beden sağlığı bütünlüğünün korunması, işçilerin bu bütünlük bozulmadan, herhangi bir iş kazası veya riskine maruz kalmadan insan onuruna yakışır bir şekilde işe gidip gelmesi temel insan haklarından birisidir. 

4-10 Mayıs İSG haftası vesilesiyle; yerleşik "Ortak İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürünün" ülkelerin ekonomik kalkınmasına, sosyal gelişimine ve modern yaşama sağlayacağı katkının, "sıfır kaza ve meslek hastalığı" hedefine ulaşmak açısından taşıdığı önemin altını bir kez daha çizmekte fayda görüyoruz. Vatandaşlarımıza sağlıklı ve güvenli bir çalışma hayatı diliyor, iş kazalarında ve meslek hastalıklarında hayatını kaybeden üyelerimizi ve işçi kardeşlerimizi rahmetle yad ediyoruz.

TES-İŞ Genel Merkez Yönetim Kurulu