TES-İŞ YÖNETİM KURULU’NDAN YALAN VE İFTİRALARA İLİŞKİN AÇIKLAMA
< Geri

TES-İŞ YÖNETİM KURULU, BAZI GAZETELER VE İNTERNET SİTELERİ’NDE YERALAN VE HAK-İŞ’E BAĞLI ENERJİ-İŞ İNTERNET SİTESİNDE DE YER VERİLEN YALAN VE İFTİRAFLARLA İLGİLİ OLARAK “İŞTE GERÇEKLER” BAŞLIĞI İLE BİR AÇIKLAMA YAPTI. AÇIKLAMADA ŞUNLAR YERALDI:

 

“Bir kısım şikayetçilerin başvurusu ile Mersin Eğitim ve Sosyal Tesisleri ile ilgili iddia edilen tesisin alımı ve bakım onarımı, Didim Eğitim ve Dinlenme Tesisi ile ilgili iddia edilen tesisin alımı, tadilat ve onarımı ile ilgili işlemler tesisin ikinci kısmının yapılması ile ilgili işlemler, Akçay Eğitim ve dinlenme tesisinin alımı, otel inşaatı yapımı ile ilgili işlemler, Akay Hastanesi (Özel Damla Sağlık Hizmetleri) hisse alımı, ekspertiz değer tespitleri ile ilgili işlemler, Ankara Enerji Otelin alımı (ihale ile T. Emlak bankası A.Ş.’den alındığı, otelin tadilat ve onarımının yapılması ile ilgili işlemler Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından incelenmiştir.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma sonucuna göre;

Sendikaya ait ve yakınma konusu tesislerin ekspertiz tarafından belirlenen fiyatların altında ve yönetim kurulu kararı ile satın alındıkları, sendikanın tesislerinde yapılacak ihaleler için yine yönetim kurulunun kararlarının olup onarımlar için önceden piyasa araştırması yapıldığı, sendikanın tesislerinde yaptıracağı onarımlar için Kamu İhale Yasasına tabi olmadığı, buna ragmen sendika yönetiminin ihaleleri, ihale mevzuatı doğrultusunda yaptıkları ve ihalelerde gerekli özeni gösterdiklerini, şüphelilerin malvarlıklarında usulsüz bir artışa rastlanmadığı, … sendikaya ait defter ve belgelerde bir usulsüzlük bulunmadığı, dolayısıyla iddiaların dayanaksız olduğu ve suç oluşturan eylem bulunmadığı nedenleriyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiştir.

Basında yapılan haberlere ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunun 2007/119 sayılı evrakı ile soruşturma yapılmış, soruşturma sonunda kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmiş, karara yapılan itiraz Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 02.05.2007 gün ve 2007/1008 sayılı kararı ile reddedilmiştir.

Yine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunun 2009/127 sayılı evrakı ile soruşturma yapılmış, soruşturma sonunda 22.09.2011 tarihinde 2011/1687 karar numarası ile kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmiş ve işbu kararda kesinleşmiştir.  

ENERJİ OTELLERİ;

2010 yılından sonraki süreçte daha önce alınan ve Enerji otelleri adı ile üyelerimize hizmet için alınan tesisler yeteri kadar hizmet veremediğinden ve bu tür tesislerin devamlı surette yenilenmesi gerektiğinden satışı kararlaştırılmış bu konuda genel kurul kararı oluşturularak bir komisyon marifetiyle satışı kararlaştırılmıştır. Şube Başkanlarından oluşturulan komisyon  SPK Lisanslı 3 Ekspertiz firmasından değer tespiti yaptırmış bu tespit ettirilen değerlerin altında kalmamak kaydı ile müzayede sistemi ile satışı yoluna gidilmiştir. Bu hususta Ulusal basına iki ilan verilmiş ve ilk ihalesi 19.06.2012 tarihinde yapılmış alıcı çıkmayınca tekrar ulusal basına ikinci ilan verilmiş ve 22.11.2012 tarihinde tekrar müzayede ile açık artırmaya çıkılmış ancak alıcı çıkmamıştır. 2015 yılında yeniden Şube Başkanlarından komisyon oluşturulmuş yine SPK lisanslı 3 firmaya daha değerlendirme yaptırılmış oluşturulan komisyon 3 ekspertiz değerinin ortalamasının altında kalmamak üzere satılmasına karar vermis ve bu karar Başkanlar Kurulunun onayına sunularak, onay alınmış ve Enerji Otelleri yaptırılan ekspertiz değerlerinin altında olmamak üzere satılmıştır.

 

AKAY HASTANESİ;

Sendikamiz 30 Eylül – 1 Ekim 2013 tarihinde yapılan Başkanlar Kurulu tek gündem ile toplanmış, bu toplantıda özel Akay Hastanesi tartışılmış ve Başkanlar Kurulu Mali Sekreter Başkanlığında 5 kişilik bir ekibin hastaneyi mercek altına alması için tam yetki ile görevlendirmiştir.

Mali açıdan sıkıntıda olan hastane için oluşturulan bu ekip Özel Akay hastanesinde Olağan üstü Genel Kurul yaptırarak maddi krize neden olan yönetim kurulunu ivedilikle görevden el çektirerek yeni yönetim kurulu oluşturmuştur. Bu ekip Özel Damla Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Akay Hastanesi) ve ilişkili şirketlerin tüm faaliyetlerini hastanenin alımından 31.12.2013 tarihine kadar Uluslararası Bağımsız ve Denetleme ehliyetine haiz Uluslararası Denetim Şirketine inceletmiştir. Görülen aksaklıklar ile ilgili olarakta 5270 Sayılı Ceza Muhakemeleri Kanununun 67 inci maddesi kapsamında uzman kişilerden özel mütalaa alınmıştır. Hem Başkanlar Kurulunun tespit ettiği ekip ve hem de Uluslararası Denetim Şirketinin raporlarına istinaden zarara uğratanlar ve yanlış yapanlar için Ceza mahkemelerine suç duyurusunda bulunulmuş ve ilgililer hakkında Ceza davaları açılmış olup yargılamaları devam etmektedir.

Özel Akay Hastanesinin tüm hesapları Uluslararası bir danışman firmayla devamlı kontrol altına alınmış hastanenin daha verimli olması ve üylerimize hizmet vermesi için uğraş verilmiştir. Fakat bir türlü istenilen seviyelerde bir sonuca ulaşılamamıştır. Sendikamıza, hastane yönetimine danışman firma periyotlar halinde rapor vermis zararın bir türlü önüne geçilememiştir. Sendika denetimi ve başkanlar kurulu hastanenin satılması kararını vermiştir. Sendika yönetimi Uluslararası Değerleme şirketlerinden işletme değerini gerçek veriler ile çıkarttırmış ve bu doğrultuda hastanenin işletmesini satmanın daha uygun olduğuna karar verilmiştir. Her safhası açık ve başkanlar kurulu bilgisi dahilinde binası hariç işletmesi halka arz şirketi olan Lokman Hekim Engürüsag A.Ş. ‘ye satılmış binası ise SPK Lisanslı şirketlere yaptırılan ekspertiz değeri üzerinden kiraya verilmiştir.

Tes-İş Sendikasında tüm işlemler Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, Ana Tüzük ve Genel Kurul kararları uyarınca yapılmaktadır.”