Industriall Avrupa Sendikası 3. Kongresi Yapıldı
< Geri

Industriall Avrupa Sendikası 3. Kongresi Yapıldı

“Herkes İçin İyileştirmenin İnşası” sloganı ile gerçekleştirilen Kongre 1-2 Haziran 2021 tarihlerinde yapıldı. Industriall Avrupa İcra Kurulu kongre hazırlıklarını yapmak üzere 1 Haziran’da toplandı. Sendikamız adına İcra Kurulunun asil üyesi olan Genel Başkanımız Ersin AKMA katıldı.

Toplantıda ilk defa online gerçekleştirilecek olan kongrenin nasıl yapılacağı ve oylama yöntemi gibi teknik konularda bilgi verildi. İcra Kurulu aynı zamanda Avrupa’da ücretlerin yakınlaştırılması, enerjide adil dönüşüm, çokuluslu Avrupa şirketlerinin Avrupa dışındaki işgücü uygulamaları, beyaz yakaların sendika üyeliği ve sanayi işçilerini daha fazla dahil ederek Industriall Avrupa Sendikasının gücünün artırılması, Avrupa’da sendikal dayanışmanın geliştirilmesi, toplu pazarlık ve Filistin’ yaşanan insanlık dramı konularında verilen önergeleri görüştü. Toplantıda ayrıca kovid 19’a karşı herkesin aşıya eşit erişiminin sağlanması gerektiği gündeme getirildi.

Industriall Avrupa 3. Kongresine 38 ülkede faaliyet gösteren 180 sendikadan 350 delege ve çok sayıda gözlemci katıldı. Kongrede Avrupa Sendikalar Konfederasyonu Genel Sekreteri- ETUC Genel Sekreteri, Industrall Avrupa Genel Başkanı Michael Vassiliadis ve Genel Sekreteri Luc Triangle birer konuşma yaptılar. Konuşmalarda Pandemi nedeniyle Avrupa’da yaşanan iş kayıpları, iyi ve kaliteli işlerle yeni istihdam olanakları yaratılması gerektiği gündemin önemli maddelerinden birisi oldu. Asgari ücret ve toplu pazarlık, sosyal diyalog, dijitalleşme, iklim değişikliği, düşük karbon ekonomisi ve adil dönüşüm konularına değinildi. Sendikal hareketin sosyal diyalog yapılarını ve toplu pazarlık hakkını kullanarak üye ülkelerin çalışanlara verdikleri taahhütleri yerine getirmeleri için baskı oluşturmaya devam etmesi gerektiği anlatıldı. Bunun için güçlü demokrasiye ve güçlü sendikalara ihtiyaç olduğu dile getirildi.

Kongrede 2021- 2023 yılları için hazırlanan stratejik plan görüşüldü ve öncelikler anlatıldı. Sendikaların krizden olağanüstü etkilendikleri, kadınların, gençlerin ve göçmenlerin en fazla etkilenen kesim olduğu ifade edildi. Çalışanların dönüşüm sürecinin merkezinde olduğu dijitalleşmenin tüm sendikaların ortak sorunu haline geldiği dile getirildi. Çevre dostu yeşil ekonomi, dijital dönüşüm ve iyileşme sürecinin birçok olanak sunduğu ama aynı zamanda bazı riskler taşıdığı kaydedildi. Avrupa’da sadece belirli bölgelerin iyileşmesinin kabul edilemeyeceği, ülke ve bölgeler arasında eşitsizlik olmaması gerektiği ifade edildi.

Milyonlarca işçinin güvencesiz işlerde istihdam edildiği dile getirilerek, kongrenin sloganının "Herkes İçin İyileşme” olduğu hatırlatıldı. Sendikaların taleplerini yüksek sesle dile getirmelerinin iyileşmenin yönünü, kapsayıcı olup olmayacağını, geleceğin adil, ücretlerin insan onuruna yakışır olup olmayacağını belirleyeceği ifade edildi. İnsan hakları ihlalleri konusunda mücadele edileceği, eşitlik ve demokrasi için çalışılacağı, Industriall Avrupa’nın yoluna bu değer ve ilkelerle devam edeceği kaydedildi.

Sonuç olarak, Kongrede belirlenen öncelikler doğrultusunda, ulusal ve Avrupa düzeylerinde sendikaların üye sayıları artırılarak sendikalar güçlendirilecek, talepler daha yüksek sesle dile getirilecek. İşyerlerinde güçlü sendikalar, daha güçlü bir toplu pazarlık ve sosyal diyalog sistemi inşa edilecek. Sendikalar teknolojiyi daha iyi kullanacaklar, çokuluslu şirketlere karşı sendikal dayanışma güçlendirilecek. Becerilerin geliştirilmesi ve hayat boyu eğitim konularında daha etkin çalışılacak. Güvencesiz işlere karşı mücadele edilecek.

İki gün süren Kongrenin seçim sonuçlarına göre; Michael Vassiliadis Industriall Avrupa Başkanı ve Luc Triangle Genel Sekreteri olarak görevlerine bir dönem daha devam edecekler.