IndustriALL 2. Dünya Kongresi Sona Erdi. Mustafa ŞAHİN IndustriALL Küresel Sendikası İcra Kurulu Üyeliğine Seçildi.
< Geri

  

Başta enerji, kimya, maden, metal ve tekstil sendikalarını temsil eden ICEM, IMF ve ITGLWF uluslararası sendika federasyonlarının, 2012 yılında Kopenhag’da birleşmesi ile kurulan “IndustriALL Küresel Sendikası” 140 ülkede 600 üye sendikası ile toplam 50 milyon işçiyi temsil ediyor.

IndustriALL Küresel 2. Dünya Kongresini 2-8 Ekim 2016 tarihleri arasında; ekonomik ve siyasal açıdan çıkmaza girmiş olan Brezilya’nın, Rio de Janeiro kentinde gerçekleştirdi. IndustriALL, böylece tüm üyeleri ile birlikte Brezilya işçi hareketinin cunta yönetimine karşı demokrasi ve sendikal haklar için verdiği mücadeleyi desteklediğini göstermiş oldu. ITUC Genel sekreteri Sharan Burrow ve ILO genel Müdürü Guy Ryder’ın yanı sıra işçi hareketi tarafından desteklenen eski devlet başkanı Lula da Silva kongrenin ana konuşmacıları arasında yer aldı. Kongreye, TÜRK-İŞ, DİSK ve HAK-İŞ’e bağlı sendikalar katıldı.

Kongre ile ilgili kararlar almak üzere 3 Ekim Pazartesi günü bir araya gelen IndustriALL İcra Kurulu, Almanya’nın en büyük sendikası olan IG-Metal’in Başkanı Jörg Hoffman’ı   IndustriALL’ın genel başkanlığına ve Brezilya kökenli Walter Sanches’i genel sekreterliğe önerdi.

Kongre çalışmaları çerçevesinde, 4 Ekim Salı günü bir araya gelen Avrupa Bölge Konferansında ise 2016-2020 dönemi için Avrupa’yı temsilen İcra Kurulunda yer alacak sendika liderleri belirlendi.  TES-İŞ Genel Başkanı Mustafa Şahin’in adaylığına karşı olmadığını söyleyen Birleşik Metal-İş Sendikasının dönüşümlü İcra Kurulu üyeliği talebi destek görmeyince, Türkiye’den IndustriALL’a üye 19 sendikanın öneri ve desteği ile aday olan Mustafa Şahin’in de aralarında bulunduğu adaylar oy birliği ile Kongreye önerildi.

Mustafa Şahin, 6 Ekim 2016 günü yapılan seçimlerde 2. Dünya Kongresine katılan 1500’e yakın delegenin oy birliği ile IndustriALL’un İcra Kurulu üyeliğine seçildi.

Kongrede ayrıca, Mustafa Şahin’in üyeliğe kabul prosedürü ile ilgili tüzük değişikliği önerisi kabul edildi. Bu değişiklik ile IndustriALL’a üye olmak isteyen sendikalar için İcra Kurulunda artık oy birliği şartı aranmayacak.

Kongrede kabul edilen IndustriALL’un yeni eylem planı beş stratejik hedef üzerine kuruldu;

-          İşçi Haklarının Savunulması 

-          “Daha Güçlü Sendikalar” İnşa Edilmesi

-          Küresel Sermayeye Karşı Durmak

-          Sürdürülebilir Endüstriyel İstihdam

-          Güvencesiz İstihdamın Sona Erdirilmesi

Gücün ve fırsatların paylaşıldığı küresel bir toplum yaratmayı amaçlayan IndustriALL; “Tüm insanlar için; insan haklarına saygılı, onuruyla, güven, adalet, barış ve dayanışma içerisinde ve önyargıdan uzak yaşam hakkı” talep etti. 

Kongrede dünyanın yüzde birine tekabül eden zengin kesimin, dünyanın geriye kalan tüm kesimlerin toplamından daha fazla gelir elde ettiği ifade edilerek, “eşitsizliğin giderilmesi” çağrısında bulunuldu. Tedarik zincirlerinin “ortak sosyal sorumluluk” projesi çatısı altında işçi haklarını tespit etmek ve bu hakların ihlalini önlemek konusunda başarısız olduğu vurgulandı.  Tedarik zincirlerinin özellikle sendika üyesi olma, ücretlerin iyileştirilmesi ve kötü çalışma koşullarının iyileştirilmesi konularında saygılı ve duyarlı olmaları istendi.        

Türkiye açısından büyük önem arz eden mültecilerle dayanışma, demokrasi ve barış için mücadele ve teröre karşı durma konuları kongrenin ana temaları arasında yer aldı. Bu gündem hakkında Mustafa Şahin ve Nazmi Irgat söz istedi. Yapılacak konuşmaları TÜRK-İŞ’e bağlı IndustriALL üyesi sendikalar adına, TÜRK-İŞ Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat’ın yapması kararlaştırıldı.

TÜRK-İŞ üyesi sendikalar adına ortaklaştırılan konuşmada, Türkiye’de çalışma hayatında ilişkin sorunlar anlatıldı. Konuşmada iş sağlığı güvenliğine, örgütlenme sorunlarına, taşeronlaşma, esnekleşme ve kayıt dışı çalıştırmaya değinildi. Arabuluculuk sistemi ve kıdem tazminatı uygulamaları ile ilgili kaygılar dile getirildi. Türkiye’de memur kesimin hala grevli toplu pazarlık hakkına sahip olmadığı dile getirildi.  

Türkiye’de işçi sınıfının yaşadığı sıkıntıların yanı sıra, 15 Temmuz darbe girişimi süreci öncesinde FETÖ yapılanması, halkın demokrasi için hayatı pahasına verdiği mücadele ve dünya demokrasi tarihine kazandırılan zafer anlatıldı.  Savaş, terör, Suriyeli mülteci sorunu ve çalışma hayatına etkileri anlatıldı ve bunun karşısında Avrupa’nın insan hakları ile bağdaşmayan tutumu eleştirildi. Brezilya sendikalarına demokrasi ve hak mücadelesinde dayanışma temennileri iletildi.

Yine bu konularla ilgili olarak; Mustafa Şahin, ABD kökenli sendikacılar da dahil olmak üzere bazı sendikacılarla ikili görüşmeler yaptı. Görüşmelerde 15 Temmuz’da yaşananları da anlatan Mustafa Şahin, Türkiye’nin FETÖ liderinin iade edilmesi konusunda talebi olduğunu hatırlattı ve bu konuda duyarlı olunmasını istedi.   

Kongre’de Adil ticaret, vergi adaleti, kaliteli kamu hizmetleri ve enerji politikaları çerçevesinde sosyal adaleti dikkate alan “daha temiz, sürdürülebilir bir ekonomiye geçiş”, IndustriALL’un temel ilkesi olarak savunuldu.

Yukarıda bahsi geçen tüm konular, IndustriALL’un politik kararları olarak kongrede kabul edildi.

Kongrede en fazla tartışılan konuların başında kadınların sendikalara ve karar alma süreçlerine daha fazla katılması oldu. Yapılan bir dizi tüzük değişikliği ile 2020 yılına kadar ulaşılması öngörülen hedefler belirlendi. Yönetim kadroları da dahil olmak üzere IndustriALL’un tüm kademelerinde kadın kotası konuldu. Kadın kotası yüzde kırk olarak belirlendi ve üye sendikaların hedefe ulaşacaklarına dair söz vermeleri istendi. Kongrede alınan diğer bir karar göre, kadın katılımı ile ilgili hedeflere uymayan üye sendikalar, artık neden uymadıklarını da açıklamak zorunda kalacak.        

 

Kongrede politik kararların yanı sıra; Brezilya ve Güney Kore’de işçi hak ve özgürlüklerine yapılan saldırıları, Kolombiya’da sürgüne uğrayan insanları, öldürülen sendikacıları ve barış sürecinin desteklenmesini,  Avustralya’da faaliyet gösteren Ford fabrikasının kapanmasını ve binlerce işçinin işsiz kalmasını ve işçilerin yüzde yetmiş oyuna rağmen UAW sendikası ile toplu pazarlığa oturmayan Amerika’daki Wolkswagen fabrikasına karşı eylem planını içeren kararlar gibi bazı başka kararlar da alındı.