ABD BAŞKANININ 1915 OLAYLARI HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARINI ASLA KABUL ETMİYOR, ŞİDDETLE KINIYORUZ
< Geri

BASINIMIZA VE KAMUOYUNA SAYGIYLA DUYURULUR

Genel Başkanımız Ersin AKMA, Türkiye Enerji Su ve Gaz İşçileri Sendikası- TES-İŞ Genel Merkez Yönetim Kurulu adına; 1915 olaylarına ilişkin ABD Başkanı Biden'in 24 Nisan 2021 tarihinde yaptığı açıklamayı ve açıklamada kullanılan ifadeleri kınayan bir açıklama yapmıştır. 

Genel Başkanımızın yaptığı açıklama aşağıdaki gibidir, basınımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

ABD BAŞKANININ 1915 OLAYLARI HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARINI ASLA KABUL ETMİYOR, ŞİDDETLE KINIYORUZ. 

"ABD Başkanı'nın Amerika'daki radikal Ermeni  lobileri ve Türkiye karşıtı çevrelerin etkisi ve baskısı altında 24 Nisan 2021 tarihinde, 1915 olayları ile ilgili  yaptığı açıklamayı ve kullandığı ifadeleri asla kabul etmiyor, şiddetle kınıyoruz. Ülkemizde yaşayan Ermeniler ve farklı etnik köken veya dinlere mensup vatandaşlarımızın tarih boyunca oluşturduğu birlikte yaşama kültürü tüm dünyaya örnek olacak niteliktedir.  Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'ın açıklamaları bunun en açık şekilde ifadesi olmuştur. Buna rağmen, Amerikan Başkanı tarafından yapılan talihsiz ve mesnetsiz açıklama, Ermenistan ile Türkiye arasında iyi niyete dayalı ve bölgede istikrarı sağlayacak bir ilişkinin hayata geçmesini istemeyenlerin emellerine hizmet eden vizyonsuz bir girişim olmuştur. 

Açıklamanın hukuki bir temeli olmadığı gibi tarihsel açıdan bakıldığında yaşananların ve gerçeklerin tamamen çarpıtıldığını görmekteyiz. Türkiye, bu konunun tarihçilere bırakılması gerektiğini defalarca ifade etmiş ve bilime dayalı bir çalışmanın yapılabilmesi için arşivlerini açmış, Ortak Tarih Komisyonu kurulması önerisinde bulunmuştur. Eğer niyet yaşananların tüm gerçekleriyle ortaya çıkarılması olsaydı, kuşkusuz iki ülkeyi kutuplaştırmayı hedefleyen açıklamalar yerine bu öneri desteklenmiş olurdu. Çeşitli ülkelerde siyasilerin bu kadar hassas konuları kendi iç siyasetlerine alet etmeleri ve bölgesel çıkarları için ülkelere baskı aracı olarak kullanmaları kesinlikle insanlık dışıdır. İnsan haklarını önemsediğini ve başkanlığı döneminde insan haklarıyla ilgili politikaları öne çıkaracağını ifade eden Amerikan Başkanını; başta orta doğu olmak üzere dünyanın diğer bölgelerinde masum insanların en temel hakkı olan  yaşam haklarını ellerinden alan kendi ülkesinin icraatlarını düşünmeye davet ediyoruz. 

Türkiye'nin ortak tarih komisyonu kurulması ve atılacak adımlarla iki ülkenin gelecek nesillerinin barış, istikrar ve komşuluk ilişkisi içerisinde yaşamak adına ilişkileri geliştirme çağrıları bugün dahi başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere devletimizin en üst makamlarınca yinelenmiştir. Türkiye kendi tarihinden emindir ve siyasi hesap amaçlı tüm adımları boşa çıkaracaktır. 

Yapılan açıklama halkımızı en ufak bir şekilde yaralamamış, ancak dost ve müttefik olduğumuz bir ülkeye son dönemde asgari düzeyde seyreden güvenimizi tamamen yok etmiştir. TES-İŞ Sendikası olarak, Amerikan Başkanını yanlışından dönmeye, konuyla ilgili yapıcı adımlar atmaya çağırıyor,  Birinci Dünya Savaşı sırasında savaş koşullarında hayatını kaybeden milletimizin tüm  fertlerini rahmetle ve saygıyla anıyoruz.  Ülkemize karşı tarih boyunca düzenlenen pek çok saldırıda ve tehditte vatan toprakları için hayatını kaybeden tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz."