BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ GENEL BAŞKANI SAYIN MUSTAFA DESTİCİ GENEL MERKEZİMİZİ ZİYARET ETTİ
< Geri

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ GENEL BAŞKANI SAYIN MUSTAFA DESTİCİ GENEL MERKEZİMİZİ ZİYARET ETTİ

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici Genel Merkezimizi ziyaret etti. Genel Başkanımız Ersin Akma ve Yönetim Kurulu Ûyelerimizin katıldığı görüşmede 6446 Sayılı Kanunun Geçici 8. Maddesinin sağladığı çevre muafiyet süresinin dolması üzerine kapatılan termik santrallerin durumu görüşüldü.

Genel Başkanımız Ersin Akma görüşmede Sayın Destici'ye sendikamızın kapatılan termik santrallar ile ilgili görüş ve taleplerini içeren yönetim kurulu bildirimizi iletti.

ÇEVREYİ KORUYALIM AMA İŞSİZ KALMAYALIM

6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununun geçici 8. Maddesinin elektrik üretim santrallerine tanıdığı çevre muafiyeti süresinin 31.12.2019 tarihinde dolması nedeniyle faaliyeti tamamen veya kısmen durdurulan termik santrallerde; 3 bin 372’si üyemiz olmak üzere yaklaşık 5 bin işçi çalışmaktadır. Bağlı kömür işletmelerinde çalışan 8 bin işçi de dikkate alındığında bu santraller sayesinde yaklaşık 13 bin işçi istihdam edilmektedir.

Son derece karmaşık bir sisteme ve ekipmana sahip olan termik santrallerin özellikle donma tehlikesi oluşturan soğuk kış aylarında faaliyet dışı kalması geri dönülmez hasarlara neden olabilecektir. Santrallerdeki tribünler çalışmadıklarında ağırlıkları nedeniyle sehime maruz kalmaktadır. En ufak bir sehim yeniden çalışma durumunda tribünler yataklarından ayrılarak büyük hasarlara neden olabilmektedir. Malzemelerin sehim yapmaması için dönmesi ve bazı kısımlarda yağ ve suyun sirkülasyonu gerekmektedir. Nitekim santrallerde bağımsız ısıtma tesisatı bulunmamakta, santral ve tesisat, tribün ara buharları ile ısıtılmaktadır. Atölye, idari idari binalar, sosyal tesisler, kullanma suları ile degazör, fuel oil ve motorin istasyon ve hatları, ham su tankları gibi ekipmanların ihtiyacı da bu ısıtma sisteminden karşılanmaktadır. Faaliyete uzun süreli ara verilmesi durumunda kolektör bölgelerindeki ve kazanların belli bölgelerindeki suyun tamamını boşaltmak mümkün olmadığından donma derecelerinde geri dönüşü olmayan ciddi risklerle karşı karşıya kalınmaktadır. Çevrim ve soğutma suyu hatlarında, yardımcı, yakıcı sistemlerinde pompa ve nakil hatlarında kalıcı hasarlar meydana gelebilmektedir. Kapatılan santraller genelde eski olduklarından faaliyet dışı kaldıklarında motorların izolasyonu da bozulabilecek, yanma tehlikesi ortaya çıkacaktır. Bunların yanısıra; santrallerdeki binlerce elektrik motoru, redüktörler, trafolar, kablolar, ölçü kontrol sistemleri ekipmanları, tribün setleri, borular vb tüm ekipmanlar dikkate alındığında santrallerin faaliyetlerinin tamamen durdurulması yüz milyonlarca Euro’ya ulaşabilecek hasarlara yol açabilecektir.

Çoğunluğu yerli üretim olan kömürü kullanarak elektrik üreten ve ülke ekonomisine büyük katkı sunan bu santraller sendikamıza üye 3 bin 372 işçinin geçim kapısıdır. Bulundukları illerde istihdam yaratan ve bölge ekonomisini ayakta tutan yegane büyük ölçekli işletmelerdir. Sendikamız; söz konusu santrallerin, ilgili çevre kanununa ve yönetmelikle belirlenen kurallara uygun ve yasal sınırların altında atık ve emisyon değerleri ile çalışacak şekilde faaliyete geçirilmelerinden yanadır. Sendikamız, santrallerin düşük kapasiteyle, kullandıkları kömürün kükürt içeriğini gözden geçirerek veya yardımcı yakıt kullanımı gibi yollara başvurarak yasal sınırların altındaki değerlerle çalışmalarının, gerekli koşulları sağlayarak geçici çalışma belgesi almalarının ve daha sonra tüm şartları yerine getirerek tam kapasite çalışmalarının mümkün olabileceğine inanmaktadır.

Böylece çevrenin korunmasının yanı sıra çalışanların mağdur edilmeyeceği, santrallerin faaliyet dışı kalmaları nedeniyle ekipmanın zarar görmeyeceği bir çözümün mümkün olduğuna inanmaktadır. Çevreye son derece saygılı bir sendika olarak; santrallerin kapatılması gündeme geldiğinde çevre ve halk sağlığının ön plana çıkmasını saygıyla karşılıyoruz. Ancak, çevre konusunun önemi, faaliyeti duran işyerlerinde çalışan üyelerimizin ve ailelerinin endişelerini gölgelememelidir. Santral işçileri 2013 yılında özelleştirilen santrallerde çevre mevzuatı açısından bugüne kadar alınmayan önlemlerin sorumlusu değildir. Üyelerimiz sorumlusu olmadıkları bir sorun nedeniyle yaşadıkları kaygıların giderilmesini beklemektedir. Santralleri işleten işverenlerden çevre konusunda mevzuatın gereklerini yerine getirmek için gerekli her adımı atmalarını istemektedir. Sendikamız; Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere; T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar ve T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlıklarımızdan, santrallerin çevre kirliliğine yol açmayacak şekilde düşük kapasiteyle çalıştırılmasını ve çalışanlarımız açısından mağduriyetin giderilmesini talep etmektedir.

TES-İŞ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU