Allah (CC) Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizi En Kısa Sürede Muzaffer Eylesin
< Geri

Allah (CC) Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizi En Kısa Sürede Muzaffer Eylesin.

Türkiye; on binlerce vatandaşını kaybettiği teröre karşı sürekli ve ciddi bir mücadele içerisindedir. Bugüne kadar verdiği mücadeleyi ne yazık ki, tek başına sürdürmek zorunda kalmıştır. Dost ve müttefik ülkeler, teröre karşı verilen mücadeleye destek vermek yerine çoğu zaman vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğine kasten terör örgütlerine yardım etmişlerdir.

Suriye’de yaşanan savaş ve otorite boşluğu, Türkiye’nin yüzlerce kilometrelik güney sınırlarında terör tehditlerinin oluşmasına yol açmıştır. Türkiye, sınır güvenliğini sağlamak, oluşturulan terör koridorunu ortadan kaldırmak, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla daha önce “Fırat Kalkanı” ve “Zeytin Dalı Harekâtlarını” düzenlemiştir. Ne mutlu ki, elde ettiği önemli zaferlerle hedefine kısa bir sürede ulaşmıştır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bugün itibarı ile Fırat’ın doğusunda kalan güney sınırlarımızda da aynı amaçla “Barış Pınarı Harekâtını” başlatmıştır. 

Savaşın ve terörün yaşandığı yerde demokrasiden, insan onuruna yakışır çalışma imkanlarından ve sendikal haklardan bahsedilemez. TES-İŞ,  terör tehditlerini ortadan kaldırmayı, bölgeye barış ve huzur getirmeyi amaçlayan, evrensel hukuk ve BM Sözleşmeleri dikkate alındığında meşru bir temelde başlatılan “Barış Pınarı Harekâtını” gönülden desteklemektedir. 

Türkiye; “Fırat Kalkanı”, “Zeytin Dalı” ve bugün başlattığı “Barış Pınarı Harekâtı” ile Terörü sona erdirmek ve bölgeye huzur getirmek konusundaki kararlılığını tüm dünyaya göstermiştir. Bu bölgede yaşayan insanlarla aramızda komşuluk ve akrabalık ilişkileri vardır. Savaştan kaçarak ülkemize sığınan Suriye’ye geri dönebilmek için barış, huzur ve istikrar bekleyen Suriyeliler, bizim kardeşimizdir. “Harekâtın”; ülkemizin birlik ve bütünlüğünün korunmasının yanı sıra, Suriyeli kardeşlerimize ve komşularımıza aileleriyle birlikte güvenli bir şekilde yaşayabilecekleri, ekonomik faaliyette bulunabilecekleri istikrarlı bir bölge garanti edeceğine inanıyoruz. 

Uluslararası toplumu; Türkiye’nin teröre karşı verdiği mücadeleyi ve ülkelerine dönmeyi bekleyen Suriye vatandaşlarının sorunlarını çözme konusunda gösterdiği gayretleri daha somut bir şekilde desteklemeye çağırıyoruz. Terörün hiçbir ülke ya da millet ayrımı yapmayacağını bir kez daha hatırlatmakta fayda görüyoruz. 

Operasyona katılan evlatlarımızın bahtı açık olsun. Allah (CC) seksen milyon vatandaşımızın dualarıyla Kahraman Türk Silahlı kuvvetlerimizi en kısa sürede muzaffer eylesin. 

 

TES-İŞ YÖNETİM KURULU