"TES-İŞ ÖRGÜTLENME ORANINDA BİRİNCİ"
< Geri

6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu gereğince; “İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2019 Temmuz Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ” yayınlandı. 

Yayınlanan istatistiklere göre Türkiye’deki toplam sendikalı işçi sayısı 1.894.170 ve ülke genelinde sendikalaşma oranı yüzde 13.76’dır. 

Sendikamiz TES-İŞ, yüzde 27.04 olan örgütlenme oranı ile TÜRK-İŞ’e bağlı sendikalar arasındaki birinciliğini korumaktadır. Üye sayısını dikkate aldığımızda ise beşinci büyük sendika konumundadır. 

Ocak 2019 tarihinde enerji işkolunda çalışan işçi sayısı 234.455 iken, Temmuz 2019’da bu rakam 237.095 olmuştur. Sendikamız, Ocak 2019 ile karşılaştırıldığında 3.070 enerji işçisi kardeşimizi daha TES-İŞ ailesine kazandırarak; toplamda 64.102 üyesi ile büyüyen ve üye sayısını artıran sendikalar arasındaki yerini almıştır.  

Konfederasyonumuz TÜRK-İŞ, 1.012.277 üyesi ile sendikalı toplam işçi sayısının yarıdan fazlasını temsil etmektedir. Diğer tüm konfederasyonların ve bağımsızların toplamından daha yüksek sayıda üyesi ile Türkiye’nin en büyük işçi konfederasyonudur.