EYLÜL 2017 AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRI
< Geri

Devletin resmi kurumu olan TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından açıklanan “Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması, 2016” sonuçları, ülkemizde yoksulluk sorunun devam ettiğini göstermektedir. Vatandaşların mevcut gelirleri ve yaşama şartları temel alınarak belirlenen yoksulluk sınırına göre (medyan gelirin yüzde 60’ına göre) yoksulluk oranı yüzde 21,2’dir. Diğer bir ifadeyle ülkede yaşayan yaklaşık her beş kişiden biri, devletin resmi kurumunun belirlediği kritere göre, yoksuldur. 

TÜRK-İŞ (Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu) tarafından otuz yıldan bu yana her ay düzenli olarak yapılan “açlık ve yoksulluk sınırı” araştırması ise “insan onurunun gerektirdiği yaşama şartları” temel alınarak hesaplanmaktadır.    

TÜRK-İŞ Araştırmasının Eylül 2017 ayındaki sonucuna göre: 

  • Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 1.522,58 TL,  
  • Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 4.959,54 TL oldu.   
  • Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti ise 1.901,08 TL olarak gerçekleşti.