DSİ'DE SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNA GEÇEN ARKADAŞLARIMIZA YEMEK ÜCRETİ KONUSUNDA BİLGİLENDİRME
< Geri

696 Sayılı KHK ile sürekli işçi kadrosuna geçen arkadaşlarımızın yemek ücretlerindeki yanlış anlaşılmaya ilişkin tereddütlerimiz , Çalışma Genel Müdürlüğü ve DSİ Genel Müdürlüğü ile yaptığımız görüşmeler neticesinde çözüme kavuşturulmuştur.  
Buna göre; yemek verilmediği takdirde fiilen çalışılan günler için 5.00TL/gün üzerinde yemek ücreti alan arkadaşlarımızın lehine olmak üzere yüksek olan ücretin ödenmesi konusunda uzlaşılmıştır. 
Konuyla ilgili Çalışma Genel Müdürlüğünün görüşü ektedir.