BAŞKANLAR KURULUMUZ TOPLANDI
< Geri

TES – İŞ SENDİKASI BAŞKANLAR KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ 28 NİSAN 2016

TES-İŞ Sendikası Başkanlar Kurulu 28 Nisan 2016 gününde Balıkesir Güre Adrina Termal Otelde toplandı. 

Başkanlar Kurulumuz ülkemizin ve çalışma hayatının gündemini değerlendirerek aşağıdaki kararları almıştır. 

Üst kuruluşumuz Türk-İş, kamuda çalışan 720.000 taşeron işçisinin çerçeve protokolü sözleşmesi gereği bu işçilerin kadroya geçirilmesi konusunda çalışmalarını sürdürmüş ve belli bir noktaya da getirmiştir. Başbakanın açıklaması tüm işçilerin kadroya geçirilmesi olmuş ise de Maliye Bakanı bu işçileri ne olduğu belli olmayan bir statüde çalıştırılacağı ifade edilmiştir. Başkanlar Kurulumuz bütün işçilerin kadroya geçirilmesi gerektiğini düşünmektedir. Daha önce mutabık kalındığı üzere en azından asıl işi ve yardımcı işleri yapanların ‘işçi’ kadrosuna geçirilmesini ısrarla istemektedir.

Başkanlar Kurulumuz TBMM ‘ nin gündeminde bulunan kiralık işçilik ile ilgili düzenlenmenin yasallaşmasına bir biçimde modern köleliğe karşı olup bu yasanın çıkmaması için gereken her şeyin yapılmasını istemektedir.

Başkanlar Kurulumuz Üst Kuruluşumuzun aldığı karar doğrultusunda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü Çanakkale’de büyük bir katılımla kutlama kararı almıştır. 

60.000 üyesi ile sendikamız, enerji iş kolunda çok ciddi bir şekilde teşkilatlanmaya devam etme kararlılığındadır. Elektrik dağıtım şirketlerinde teşkilatlanamadığımız Trakya ve Dicle Elektrikte en yakın zamanda teşkilatlanarak dağıtımdaki her şirkette yetkili duruma gelmeyi amaçlamaktadır. Teşkilatlanma sürecimiz iş kolumuza bağlı işyerlerinde hızlı ve kararlı bir şekilde yürütülmesi düşüncesindedir. 

Gerek genel merkez yöneticileri gerekse şube yöneticileri, sahadaki üyelerimize yapılan ziyaretlerin sürdürülmesinden yanadır. 

Özel sektörde çalışan üyelerimizin hak ve menfaatlerini koruma ve geliştirme konusunda toplu iş sözleşmelerinde azami özen ve kararlılık gösterme düşüncesindedir. 

TEİAŞ işyerlerimizdeki üyelerimizin yevmiye dengesizlikleri, yüksek gerilim tazminatı, fiili hizmet kapsamının genişletilmesi, lojman kiralarının düzeltilmesi ve bakım tazminatı kapsamının genişletilmesi gibi sorunlarının çözümlenmesi için her türlü çabanın gösterilmesini istemektedir.

DSİ, EÜAŞ, İLBANK, YENİLENEBİLİR ENERJİ ve SULAMA BİRLİKLERİNDE çalışan üyelerimizin ekonomik ve sosyal sorunların çözümü için her türlü çalışmanın yapılmasından yanadır. 

İSKİ ve İGDAŞ işyerlerinde başlatmış olduğumuz toplu iş sözleşmeleri normal seyrinde devam etmektedir. Başkanlar Kurulumuz bu işyerlerindeki üyelerimizin beklentileri doğrultusunda toplu iş sözleşmelerinin bağıtlanmasını arzu etmektedir. 

Bilim kurulu çalışmalarını sürdürmektedir. İki ya da üç aya kadar çalışmalar tamamlanmış olacaktır. Çıkan sonuçlar gerek hükümet yetkilileri ve gerekse işverenler ile masaya yatırılarak, Başkanlar Kurulumuz çözüm yolları aranmasını istemektedir.

Başkanlar Kurulumuz kıdem tazminatı ile ilgili yasal değişikliklere tamamen karşıdır. Böyle bir durumda Türk-İş’in almış olduğu genel kurul kararları doğrultusunda genel grev dâhil her türlü eylemin hayata geçirilmesinden yanadır.

Amacı ve gerekçesi ne olursa olsun, terör alçakça bir eylem ve insanlık suçudur. Ülkemizin dirliğini, beraberliğin, istikrarını ve huzurunu kaçırmak isteyen iç ve dış düşmanlara dün olduğu gibi bugün de Büyük Türk Milletinin buna izin vermeyeceğine Başkanlar Kurulumuz inanmaktadır.

Başkanlar Kurulumuz, teröre karşı yapılan mücadelede güvenlik güçlerimizin her zaman yanında olmuş ve olmaya devam edecektir. Başkanlar Kurulumuz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve sabır dilerken, gazilerimize de Allah’tan acil şifalar dilemektedir.