1 MAYIS KUTLU OLSUN
< Geri

TES-İŞ Genel Başkanı Mustafa Şahin, 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü ile ilgili bir açıklama yaptı. Şahin, açıklamasında şöyle dedi:

1 Mayıs 2016’yı, çalışma hayatına ilişkin önemli bir dizi sorunla birlikte karşılıyoruz.

İşsizliğin, yoksulluğun, güvencesiz çalışmanın varlığını koruduğu günümüzde, iş cinayetlerinin, kayıt dışı çalıştırılmanın sıkıntılarını yaşıyoruz. Taşeron işçilerin mevcut sınırlı hakları elinden alınmaya çalışılıyor, kıdem tazminatlarımıza göz dikiliyor, esnek ve kuralsız çalışma biçimleri yaygınlaştırılmak isteniyor. Örgütlenen işçiler işten çıkarılıyor.

Biz sosyal adalet, eşitlik ve refah istiyoruz. Tüm çalışanlar için insan onuruna yakışır yaşama koşulları ve sendikal haklar istiyoruz. Özgürlükçü, adaletli, barış içinde bir dünya ve ülke istiyoruz.  

Biz kadına şiddetin son bulmasını, kadınların hayatın her alanına katılmasını istiyoruz.

Barış, özgürlük, demokrasi, ekmek için, daha güzel bir dünyada sömürüsüz, baskısız, insan onuruna yakışır bir yaşam için istiyoruz.

1 Mayıs 2016’da meydanlardan yükselen sesimize kulak verilmesini diliyor, hak ve özgürlük taleplerimize kulak verilmesini istiyoruz.

 

Türkiye Enerji Su ve Gaz İşçileri Sendikası olarak bu duygu ve düşüncelerle tüm emekçilerin ve gönlü emekten yana olan herkesin 1 Mayıs, Birlik, Mücadele ve Dayanışma gününü kutluyoruz.