DAYANIŞMA AİDATI DAVASI LEHİMİZE SONUÇLANDI
< Geri

6356 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi 4 üncü fıkrasında, "Toplu iş sözleşmesinin imzası sırasında taraf işçi sendikasına üye olmayanlar, sonradan işyerine girip de üye olmayanlar veya imza tarihinde taraf işçi sendikasına üye olup da ayrılanlar veya çıkarılanların toplu iş sözleşmesinden yararlanabilmeleri, toplu iş sözleşmesinin tarafı olan işçi sendikasına dayanışma aidatı ödemelerine bağlıdır. Bunun için işçi sendikasının onayı aranmaz. Dayanışma aidatı ödemek suretiyle toplu iş sözleşmesinden yararlanma, talep tarihinden geçerlidir. İmza tarihinden önceki talepler imza tarihi itibarıyla hüküm doğurur." şeklinde düzenlenmiştir. 

 

Yukarıda belirtilen Yasanın amir hükmünde açık bir şekilde düzenleme olmasına rağmen bu düzenlemeye aykırı olarak yapılan uygulama sebebi ile Sendikamız Genel Başkanlığı tarafından yargı yoluna başvurulmuş ve yapılan yargılama sonucunda “dayanışma aidatı ile yararlanmak isteyen işçilere toplu iş sözleşmesinin imza tarihinden itibaren uygulanması gerektiği” tespit edilmiştir.

 

İlgili kararlara aşağıdaki bağlantı adresinden ulaşabilirsiniz.

 

-Ankara 26. İş Mahkemesinin 26.04.2017 gün ve 2016/1056 E., 2017/221K. sayılı ilamı.

-Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesinin 27.03.2018 gün ve 2017/3834 E., 2018/760 K. sayılı ilamı.

-Yargıtay 22. Hukuk Dairesinin 26.06.2018 gün ve 2018/8917 E., 2018/15923K. sayılı ilamı.