KİT ve BAĞLI ORTAKLIKLARDA ÇALIŞAN TAŞERON İŞÇİLERE KADRO
< Geri

KİT ve Bağlı Ortaklıklarının 2018 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programında Değişiklik Yapılmasına İlişkin 2018 /11991 Sayılı Karar, 30 Haziran 2018 tarih ve 30464 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu karara göre; 04.12.2017 tarihi itibarı ile en az iki yıl kesintisiz (yıllık izin, doğum izni, askerlik ve toplamda 30 günü geçmeyen kesintiler hariç olmak üzere) olarak ilgili teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda çalışmış ve halen çalışmaya devam edenler, yapılacak sınavda başarı göstermeleri halinde görev yaptıkları teşebbüs ve bağlı ortaklarda işçi statüsünde istihdam edileceklerdir.

İlgili kararnameye aşağıdaki bağlantı adresinden ulaşabilirsiniz. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/06/20180630-11.pdf