8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN
< Geri

Başlangıç noktası kadın işçilerin ve sendikacıların tarih boyunca gerçekleştirdikleri protestolar, eylemler ve grevlere dayanan, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” bugün uluslararası düzeyde kabul edilmiş ve pek çok ülkede çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır.

8 Mart Dünya Kadınlar Gününün amacı; kadınların ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel yaşamda kadınların sahip oldukları eşit haklara dikkat çekmek, kadına karşı şiddete ve uygulanan tüm ayrımcı uygulamalara karşı çıkmaktır.

Bu yıl Haziran ayında Cenevre’de gerçekleştirilecek Uluslararası Çalışma Konferansında “kadın ve erkeklere karşı taciz ve şiddet” konusu görüşülecek ve uluslararası bir standart oluşturulması için çalışmalar başlatılacaktır.

Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu-ITUC’a göre; özellikle kadına karşı şiddet ve taciz, aileler ve yaşamlar üzerinde yıkıcı olaylara ve ekonomiler üzerinde milyonlarca dolarlık tahribatlara yol açmaktadır.

ITUC’nin verdiği rakamlara göre; bugün Bangladeş’te tekstil işçilerinin yüzde altmışı, çay sektöründe çalışan kadın işçilerin yüzde doksanı ve ABD’de garsonluk hizmeti veren kadın işçilerin yüzde doksanı istismara, cinsel tacize ya da baskılara maruz kalmaktadır.

Dolayısıyla sendikalar tüm dünyada yine; henüz çözülemeyen bir soruna dikkat çekmek; cinsiyet eşitliğini tesis etmek, kadınlara eşit ücret, eşit muamele, eşit çalışma koşulları ve haklar talep etmek amacıyla, 8 Mart’ta etkinlikler düzenleyecekler.           

TES-İŞ; hak, adalet ve eşitlik arayan dünyadaki tüm kadınların ve emekçilerin “8 Mart Dünya Kadınlar Gününü” kutlamaktadır. Özellikle kadınlara karşı uygulanan her türlü ayrımcılığı, istismar, tehdit ve tacizi kınamaktadır.

 

TES-İŞ olarak kadınların;

- Özel ve kamusal alanda erkeklerle eşit koşullarda var olmalarını,

- Karar alma mekanizmalarında yer almalarını ve eşit oranlarda temsil edilmelerini,

- İnsan Onuruna Yakışır çalışma ve ücret koşulları ile sendikalı ve güvenceli bir şekilde istihdam edilmelerini,

- Hiçbir şiddete maruz kalmadan ve dezavantajlı bir pozisyona getirilmeden ekonomik, siyasal ve sosyal yaşamda eşit haklarla donatılmış bir şekilde, sahibi oldukları yerlerini almalarını istiyoruz.  

Mevzuatımızda var olan tüm eşitliklerin hayata geçirilmesi ve tam olarak hissedilebilmesi için gösterilen çabaların artırılmasını, gerekli önlemlerin alınmasını ve ihlallere karşı yaptırımların artırılmasını istiyoruz.      

    

 

TES-İŞ Sendikası Yönetim Kurulu