TES-İŞ BAŞKANLAR KURULU TOPLANDI
< Geri

TES-İŞ Başkanlar Kurulu, “Alt işveren işçilerinin kadroya alınmasını” düzenleyen 696 Sayılı KHK ve “Arabuluculuk” konusu düzenleyen 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu başta olmak üzere çalışma hayatını ilgilendiren temel sendikal konuları görüşmek üzere, 17 Ocak 2018 tarihinde toplanmıştır.


Başkanlar Kurulu toplantısının açış konuşmasını yapan Genel Başkanımız Mustafa Şahin; geçtiğimiz yılın son üç ayında çalışma hayatı ile ilgili konuların kapsamlı bir değerlendirmesini yapmıştır. Özellikle son üç aylık süre içerisinde olmak üzere, 2017 yılında kapsamlı değişiklikler yapıldığını ifade eden Şahin, 30.01.1950 tarihli 5521 Sayılı eski İş Mahkemeleri Kanunu’nun yürürlükten kaldırıldığını ve 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 12.10.2017 tarihinde TBMM Genel Kurulunda görüşülerek kabul edildiğini söylemiştir. 25.10.2017 gün ve 30221 Sayılı Resmi Gazete yayımlanan bu değişiklik ile 1 Ocak 2018 tarihi itibarı ile işçilerin alacakları için mahkemeye gitmeden önce arabulucuya gitmelerinin zorunlu hale geldiğini belirtmiştir.  


Yapılan diğer bir değişikliğin kamuoyunda taşeron olarak adlandırılan asıl işveren işyerlerinde çalıştırılan alt işveren işçilerinin kadroya geçirilmesini düzenleyen 696 sayılı KHK olduğunu ifade eden Şahin, bu düzenlemenin 24.12.2017 gün ve 30280 Sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirtmiştir.


Şahin, Başkanlar Kurulumuzu bu iki önemli yasal düzenleme ve çalışma hayatına olası etkileri konusunda bilgilendirmiştir.

Bilgilendirmenin ardından yapılan değerlendirme sonrasında Başkanlar Kurulumuz;


İş yargılamasında yapılan değişiklikler sonucu dava şartı olan arabuluculuk safhasında, toplu iş sözleşmesine dayanan işçi alacağı ve tazminatı (kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötü niyet tazminatı, fazla mesai ücreti, hafta tatili ücreti, yıllık izin ücreti vb.) ile işe iade taleplerinde üyelerimizin haklarının korunması için gerekli önlemlerin alınmasına,


İşkolumuzda 696 Sayılı KHK ile kadroya geçirilecek alt işveren işçilerinin geçiş sürecinin takibi ile bu işçilerin tüm haklarının korunması için gerekli önlemlerin alınmasına,


İşkolumuzda faaliyet gösteren ve 696 Sayılı KHK kapsamı dışında tutulan KİT işyerlerinde çalışan alt işveren işçilerine de bir an evvel kadro verilmesi hususunda çalışmaların devamına karar vermiştir.