KAYSERİ ŞUBEMİZİN 11. OLAĞAN GENEL KURULUNU YAPTIK
< Geri

Kayseri Şubemizin 11. Genel Kurulu, 29 Temmuz 2017 tarihinde Kayseri Hilton Otel’de gerçekleştirildi. 

Genel Kurula; üye ve delegelerin yanı sıra,  Genel Başkanımız Mustafa Şahin ve genel merkez yönetim kurulu üyeleri, sendikamıza bağlı şubelerin başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı. 

Divan Başkanlığına seçilen Genel Başkanımız Mustafa Şahin Genel Kurula hitaben yaptığı konuşmasında, devam eden toplu sözleşme süreci hakkında delegelere bilgi verdi. NACE kodlaması ve taşeronlaşma nedeniyle yaşanan sıkıntılara ve sendikaların gündeminde yer alan diğer sorunlara değindi. Türkiye’nin ve dünyanın içinde bulunduğu sorunları anlattı ve birlik beraberlik mesajı verdi. 

Genel Kurula hitaben konuşan Kayseri Şube Başkanımız Hasan Aydın ise şunları söyledi: 

“TES-İŞ Sendikası olarak 1963 yılından beri üyelerimizin hak ve menfaatlerini korumak adına toplu iş sözleşmeleri bağıtlamaktayız. Bugün enerji iş kolunda hem kamu da, hem özel sektörde 300’den fazla toplu iş sözleşmesi sürecini yürütmekteyiz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanan iş kolları Ocak 2017 istatistiklerine göre enerji iş kolunun en büyük işçi sendikasıyız.

6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu çerçevesinde iş yerlerinde sendikal örgütlenmenin önünün açılmasını, sırf sendikaya üye oldukları için işten atılanların kesin olarak işlerine iade edilmelerinin sağlanmasını beklemekteyiz. 

Yeni İş Mahkemeleri Kanun Tasarısı ile getirilmeye çalışılan zorunlu arabuluculuk müessesi ile işçinin işe iade davası açma sürecinde hak düşürücü sürenin 15 güne düşürülmesini uygun bulmuyoruz. 

4857 sayılı İş Kanunu’nda yapılması düşünülen değişiklik tasarısı ile 10 yıllık zaman aşımı süresinin 2 yıla düşürülmesini hak kaybı olarak görüyoruz. 

TES-İŞ Sendikası, bayrağın tekliği, vatanın bölünmez bütünlüğü ve Türkiye’nin bekası için bağlı bulunduğu TÜRK-İŞ Konfederasyonu çatısı altında çalışma barışı ve uzlaşı kültürü çerçevesinde bugüne kadar üyelerinin hak ve menfaatlerini korumuştur. Bundan sonra da korumaya devam edecektir. 

PKK ve Fetö terörünü ve tüm terör örgütlerini en şiddetli şekilde lanetliyoruz. TES-İŞ Sendikası üyeleri 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü en coşkulu şekilde alanlarda kutlamıştır. 

Kayseri Şubesi olarak, 6 il ve ilçede DSİ – TEİAŞ – 2 dağıtım şirketi; biri Kayseri ve Civarı Türk A.Ş. diğeri MEDAŞ ve ALCEN olmak üzere, sulama birlikleri, İller Bankası, Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi Sıtaf A.Ş. ve bu iş yerlerine bağlı hizmet alımı ihalesi ile çalışan iş yerlerinde örgütlüyüz. Bu yıl kamu işyerlerinde çalışan işçiler için Toplu İş Sözleşmesi süreci başlamıştır. 

MEDAŞ ve ALCEN Elektrik Dağıtım A.Ş. ile sendikamız arasında bağıtlanan İşletme Toplu İş Sözleşmesinin son yılına girilmiştir. MEDAŞ ve ALCEN’de sıkıntılarımız ve eksiklerimiz çok, bunları biliyoruz, ikinci dönem sözleşmemizde sıkıntılarımızı gidermek için genel merkezimizle birlikte çalışacağız. Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş. iş yerimiz için ise; bu yıl işletme toplu iş sözleşmemizi bağıtladık. Elde edilen hak ve menfaatler yönünden bakıldığında, özelleştirilen elektrik dağıtım işleri içerisinde ilk sırada yer almaktadır. DSİ hizmet alımında (taşeron) 3 ayrı ihalede örgütlendik ve yüksek hakemden çıkan sözleşme yaklaşık 2 yıldır uygulanıyor… 

Değerli arkadaşlarım, “adalet”, milletimizin vazgeçilmezidir ve biz herkesin hukukunu kendi hukukumuz gibi koruyacağız. Hiçbir zorluk bizi yıldıramaz. Sizlerin menfaati için yararlı olacağına inandığımız adımları atmaktan asla çekinmeyeceğiz. Mühim işler başarabilmek için ben değil biz olacağız. Biz olmak zordur ama meyvesi hepimize yetecek kadar çok ve bereketlidir. 

Çalışanlar olarak; 

İnsan onuruna yakışır iş istiyoruz… 

İşsizliğin önlenmesini istiyoruz... 

Taşeron işçiliğin engellenmesini ve taşeronla ilgili sorunların çözülmesini istiyoruz… 

Geçici işlere çalışan işçilere kadro verilmesini istiyoruz... 

İş sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin arttırılmasını istiyoruz...

Kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınmasını istiyoruz… 

Çalışan işçilerin sendikalı olmasını istiyoruz... 

Asgari ücretin insan onuruna yakışır bir düzeyde olmasını istiyoruz... 

Esnek ve kuralsız çalıştırma biçiminden vazgeçilmesini istiyoruz... 

Vergi adaletsizliğinin giderilmesini istiyoruz… 

Eşit işe eşit ücret politikası istiyoruz… 

Sürdürülebilir çalışma hayatı için, hak, hukuk ve adaletin tesis edildiği sosyal devlet istiyoruz. 

Toplumsal barış için PKK terörünü – FETÖ terörünü ve tüm terör örgütlerini lanetliyoruz.” 

Genel Kurul’da yeniden seçilen Kayseri Şube Başkanımız Hasan Aydın seçim sonrası yaptığı konuşmasında şunları söyledi:

“Bugün hepimizin müşterek kanaatinin bir ifadesi olarak sizlere buradan sesleniyor olmanın, güveninize mazhar olmanın haklı gururu ve heyecanı içerisindeyim. Yönetimimizi tasvip edip vazife başında kalmamızı uygun gördünüz. Sizleri temsil etme görevini emanet ederek bizleri bir kez daha onurlandırdınız.  Biz de bu emaneti başımızın tacı edip sorumluluklarımızı en mükemmel surette yerine getirme gayretinde olacağız. Vazifemizdeki muvaffakiyet derecemizin gerçek sonuçlarını sizler bugün gözler önüne serdiniz. Biz de, seçmen iradesine dayanmanın verdiği yetkiyle, adaletli ahlaklı olduğuna inandığımız hakikatleri ifade etmekte hiçbir zaman tereddüt göstermeyeceğiz. İnançla ve umutla, verilen güvene layık olmaya çalışacağımızı ve her bir damla alın terinizin karşılığının, sizlere hakkıyla teslim edilmesi için en büyük dikkati, özeni ve çalışmayı samimiyetle ortaya koyacağımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum. Öncelikle siz değerli delegelerimize ve sizlerin huzurunda TES-İŞ Yönetiminde yanımda yürüyen görev arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Yapılan seçim sonucunda önümüzdeki dört yıllık süre için Kayseri Şubemizin Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulları oluşmuş, aşağıda isimleri bulunan arkadaşlarımız bu kurullarda görev almışlardır. Kendilerini tebrik ediyor, başarılı bir çalışma dönemi diliyoruz. Kayseri Şube Genel Kurulu’nun tüm çalışma hayatına ve TES-İŞ camiasına hayırlı olmasını temenni ediyoruz.    

 

Yönetim Kurulu:

Hasan Aydın
Şube Başkanı

Adem Özsoy
Şube Sekreteri

Gürol Şahin
Şube Mali Sekreteri

Suat Akın
Şube Teşkilat Sekreteri

A. Erhan Yılmazer
Şube Eğitim Sekreteri

 

Denetim Kurulu:

A. Ulvi Darendelioğlu

Mehmet Kaya

Şükrü Bölük

 

Disiplin Kurulu Üyeleri:

Şeref Özkan

Mahmut Öztürk

Mehmet Kahraman