KAMUOYU AÇIKLAMASI
< Geri

Son günlerde, bir kısım basın organları ile sosyal medya mecrasında, kaynak dahi belirtilmeksizin, isimsiz şekilde, arşivden alınan fotoğraflarla süslü haber adı altında asılsız yayınlar yapılarak Bedaş-Beda işverenliğinde çalışan üyelerimizin haklarının gasp edilmesine ve usulsüz şekilde yapılan tayinlere Sendikamız tarafından göz yumulduğu, yapılan işlemlere Sendikamızın imzaladığı Toplu İş Sözleşme hükümlerinin cevaz verdiği, disiplin kurullarından oybirliği ile kararların alındığı gibi aslı olmayan, gerçeklerin hilafına, tamamen iftira mahiyetinde iddia ve isnatlarda bulunulmaktadır. Geçmişte yapılmaya çalışıldığı şekilde üyelerimizin dirliğini ve birliğini bozmaya yönelik senaryolar yeniden sahneye konulmak istenmektedir. Ancak gerçek her zamanki gibi ortadadır.

Sendikamız ne geçmişte ne de bugün hiçbir zaman üyelerini yalnız bırakmamış ve bırakmayacaktır. Anılan işyerlerinde örgütlenme çalışmalarına başladığımız 2010 yılından bugüne kadar Sendikamız her zaman üyelerimizin hakkını savunmuş, savunmaya da devam etmektedir. Yayılmaya çalışılan bahsi geçen asılsız iddiaların aksine;

Sendikamız ile Beda Enerji arasında üyelerimizin açtıkları davaları çekmeleri yönünde hiçbir şekilde protokol yapılmamıştır. Şirket tarafından dava açan çalışanlara sulh sözleşmesi sunulmuş olup çalışanın ve vekilinin kabul etmesi durumunda anılan sözleşmeler imzalanmaktadır.

Sendikamız hiçbir şekilde il dışında görevlendirmeyi kabul etmeyen işçiler hakkında oluşturulan disiplin kurullarına katılmamış olup işten çıkarma yönünde alınan hiçbir karar altında da imzası bulunmamaktadır. Geçici görevlendirmelere Sendikamızın imzaladığı Toplu İş Sözleşmesinin 18 ve 45. Maddelerin gerekçe olarak gösterildiği, bu duruma Sendikamızın yol açtığı iddia edilmekte ise de Sözleşmenin anılan maddelerinin hiçbirisi üyelerimizin başka bir ile iddia edildiği gibi sürgün olarak gönderilmesine cevaz vermemektedir. Toplu İş Sözleşmemizin hiçbir maddesi üyelerimizin mağduriyetine sebep olacak bir hüküm içermemektedir.  Şu da bilinmelidir ki, Sendikamız, üyelikten istifa eden, bu şekilde Sendikamızla birlikteliğini ve yol arkadaşlığını sonlandıran hiçbir işçinin de disiplin kuruluna katılmamış ve katılmayacaktır da. Kaldı ki, Sendikamızdan istifa eden işçiler hakkında toplanan disiplin kurullarında tamamen işverenin kendi temsilcileri yer almakta olup Sendikamızın hiçbir temsilcisi bulunmamaktadır.

Sendikamızdan istifa eden hiçbir üyeye, yeniden üye olması yönünde en ufak baskı yapılmamıştır. Tes-İş Sendikasına üye olmak isteyen tüm işçilerimize kapımız sonuna kadar açıktır. İstifa edenler de var ise bu karar kendi özgür seçimlerinin sonucudur. Anayasal bir hakkının kullanılması noktasında Sendikamızın hiçbir zorlaması olamaz. Etkisini kaba kuvvetten ve saldırıdan alan, var olanı ve emekle kurulmuş olanı yıkmaktan başka bir amaç gütmeyenlerin karşısındakinin de aynı şekilde davranacağını düşünmesi doğaldır. 

Neticede, yıllardan beri Enerji İş kolunda örgütlü olan, emeğin-çalışmanın-üretmenin değerini bilen, olanı yıkmaya değil daha iyiye ve güzele doğru gelişmesi için çabalayan Sendikamız hakkında yayılmaya çalışılan asılsız iddia ve isnatlara kulak verilmemesini, birlikten kuvvetin doğacağına olan inancın kaybedilmemesini rica eder, hikmeti kendinden menkul bir kısım odakların haksız-asılsız ve iftira dolu tezviratlarının birliğimize hiçbir şekilde halel getirmesine izin verilmeyeceğinin bilinmesini isteriz. Üyelerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunulur. 

 

Saygılarımızla,
Tes-İş Sendikası Yönetim Kurulu