Orta Doğu ve Kuzey Afrika-MENA Bölgesinde Elektrik Sektörü İrtibat Ağı TES-İŞ Genel Merkezinde Gerçekleştirilen Konferans ile Kuruldu
< Geri

Orta Doğu ve Kuzey Afrika-MENA Bölgesi Elektrik Sektöründe Sendikalar Arası İşbirliği Konferansı, 4-5 Mayıs 2017 tarihlerinde TES-İŞ Genel Merkezinde gerçekleştirildi.

 

Uluslararası bir toplantıya daha ev sahipliği yapan TES-İŞ; Fas, Cezayir, Irak, Bahreyn, Ürdün ve Türkiye’den temsilcilerin katıldığı konferansta Elektrik sektöründe MENA Bölgesi İrtibat Ağının Kurulmasına öncülük etti. 12 Ülkeyi kapsayan İrtibat Ağı bundan sonra belirli aralıklarla bir araya gelecek, bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunacak ve bölgede sendikal dayanışmayı sağlayacak.

 

TES-İŞ Genel Başkanı Mustafa Şahin’in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, MENA bölgesinde örgütlü sendikaların genel başkan ve temsilcilerinin yanı sıra IndustriALL Genel Sekreter Yardımcısı Kemal Özkan, Türk Enerji-Sen Genel Başkanı Mehmet Özer, ENERJİ-SA Toroslar Bölge İnsan Kaynakları Müdürü Bekir Bal, IndustriALL Enerji Direktörü Diana Curiel, TES-İŞ Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, Ankara 1 ve 2 Nolu Şube yöneticileri ve temsilcileri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Genel Başkanımız Mustafa Şahin şunları söyledi:

 

“IndustriALL çatısı altında tekstil, petrol ya da maden sektörlerinde örgütlü sendikalar, oluşturdukları irtibat ağları aracılığıyla şu anda başarılı bir işbirliği içerisindeler. Öncelikle, bölge ülkelerinden gelen meslektaşlarımla birlikte; Ankara’da, MENA Bölgesi Elektrik İrtibat Ağının temellerini atmaktan büyük memnuniyet ve onur duyduğumu ifade etmek isterim.

 

Konferansımıza katılan Bahreyn, Ürdün, Irak, Fas ve Cezayirli meslektaşlarımla, sendikal işbirliğini en üst düzeye çıkarmak için IndustriALL Küresel Sendikası bünyesinde, bir İrtibat Ağı oluşturmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz.

 

Demokrasi ve barış olmadan, insan onuruna yakışır bir yaşamdan, işyerinden ve sendikadan bahsedilemeyeceğini bu bölgenin insanları olarak, en iyi bizler biliyoruz. Suriye’de, Irak’ta, Yemen’de, Filistin’de ve diğer ülkelerde yaşanan savaşları, anti demokratik uygulamaları, sendikal hak ihlallerini, insan hakları ihlallerini, yoksulluğu, şiddeti hep birlikte yaşıyor, görüyoruz.

 

Çalışan kesimin iş sağlığı ve güvenliğinden yoksun koşullarda, düşük ücretlerle ve ağır koşullar altında nasıl çalıştırıldıklarını görüyoruz. Dünyanın küçük bir bölümü zengin bir şekilde yaşarken, diğer bölgelerde insanların, açlık sınırında nasıl bir yaşam mücadelesi verdiklerini biliyoruz.

 

Dünyanın olağanüstü bir dönemden geçtiğine, güç dengelerinin yeniden şekillendiğine inanıyoruz. Her kıtada, her bölgede siyasi veya askeri hareketlilik görmekteyiz. Bu durum bizi son derece endişelendirmektedir. Asya, Avrupa ve Orta Doğu’nun buluşma noktasında yer alan Türkiye, özellikle Orta Doğu’daki savaşlardan olağanüstü etkilenmektedir. Bir yandan sınırlı ekonomik kaynaklara rağmen Suriye ve Irak’taki ölümden kaçan insanlara yaşama umudu olurken, diğer yandan buralarda kol gezen terör örgütlerinin saldırılarına maruz kalmaktadır.

 

Bölgedeki zengin enerji kaynaklarına hakim olmak isteyen uluslararası güçlerin ve istihbarat örgütlerinin oyunlarına maruz kalmaktadır. Türkiye bu koşullar altında, 15 Temmuz darbe girişimini yaşamış ve demokrasisini korumak uğruna şehitler vermiştir. II. Dünya savaşından sonra yaşanan en büyük mülteci krizinde, 3 milyon Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapmış, buna bağlı ekonomik sorunların yükünü tek başına üstlenmiştir. Avrupa’yı büyük mülteci korkusundan büyük oranda kurtarmıştır. Suriye ve Irak’taki savaş ve terör olaylarında sayısız şehit vermiştir. Bunları yaparken, aynı zamanda terör saldırıları ve mülteci akınlarına karşı Avrupa’nın önünde koruyucu kalkan olmuştur.

 

Türkiye büyük krizlerle boğuşurken; AB ve bazı Avrupa ülkeleri, başta terörle mücadele ve mülteciler olmak üzere, pek çok konuda Türkiye’yi maalesef yalnız bırakmışlardır. Darbe girişimini geç kınamış, bazı terör örgütlerinin kendi ülkelerindeki faaliyetlerine göz yummuşlardır.

 

Ne yazık ki, sosyal haklar ve demokrasi açısından güvence olarak görülen Avrupa’nın, sadece kendi vatandaşları için oluşturduğu güvenli cenneti korumaya çalıştığı, bu cennetin kapılarını diğerlerine kapattığı algısı tüm Türkiye’de yaygınlaşmıştır. Kısa bir süre önce, Türkiye’de yüksek katılımlı bir referandum süreci yaşanmıştır. Halk, verdiği oylarla Türkiye’nin ve demokrasinin gerçek sahibi olduğunu, hiçbir müdahale veya desteğe ihtiyaç duymaksızın kendi demokrasisini gerektiğinde nasıl koruduğunu bir kez daha göstermiştir. Oylamanın sonucunda, birbirine çok yakın sonuçlar ortaya çıkmıştır. Önümüzdeki süreçte, Türkiye, referandum ile kabul edilen Anayasa değişikliklerine uygun bir şekilde yeni Hükümet sistemini oluşturmak için çalışmalara başlayacaktır.

 

Bu oylamada Halk, bir yandan eski sistemin sorunları olduğunu kabul edip “evet” derken, diğer yandan bu değişiklikler sonrası yeni sistemi beğenmezse, yeni bir değişikliğe de aynı şekilde destek verebileceğini göstermiştir. TES-İŞ sendikası olarak, halkımıza sonuna kadar güveniyor, sonuçların ülkemiz için hayırlı olmasını diliyoruz.  

 

Türkiye Enerji Su ve Gaz İşçileri Sendikası olarak; önümüzdeki kısa vadede, örgütlenme, taşeronlaşma, kıdem tazminatının fona devredilmesi, yaklaşan toplu sözleşmeler ve iş sağlığı güvenliği gibi konularda çalışmalarımızı ve mücadelemizi sürdürüyor olacağız. 

 

Bizlerden çözüm bekleyen her konuda, siz sendikacı dostlarımla yakın işbirliği ve etkileşim içerisinde olmaktan büyük memnuniyet duyduğumu ve bugün kuracağımız İrtibat Ağı ile bu işbirliğini daha üst seviyelere taşıyacağımızı ifade etmek isterim. 

 

İlerleyen dakikalarda Türkiye’de enerji sektörü, endüstriyel ilişkiler ve sendikamız TES-İŞ hakkında arkadaşlarımız daha detaylı bilgi verecekler. Diğer ülkelerden gelen meslektaşlarımız kendi bölgelerindeki durumu anlatacak, yaşadıkları sorunları dile getirecekler. Ben, toplantımızın verimli geçmesini diliyor, MENA bölgesindeki işçiler ve sendikalar açısından faydalı sonuçlar çıkmasını diliyorum.”

 

TES-İŞ’in üyesi bulunduğu IndustriALL Küresel Sendikası Genel Sekreter Yardımcısı Kemal Özkan, TES-İŞ’in uluslararası sendikal hareket içerisindeki etkinliğinden ve uluslararası toplantılara öncülük etmesinden dolayı Genel Başkanımız Mustafa Şahin’e ve TES-İŞ’e teşekkür etti.  Elektrik işçilerinin direk tepelerinde ıssız alanlarda herkese enerji ulaştırmak için büyük bir fedakarlıkla çalıştığını söyledi. İş sağlığı ve güvenliği konusunun elektrik sektöründe son derece önemli olduğunu ve bu işçilerin güven içerisinde işlerine gidip gelebilmeleri gerektiğini belirtti.   

 

Türkiye de tüketim ihtiyacının her yıl yüzde 10 artış gösterdiğini ve özelleştirmeler ve yeni yatırımlarla özel sektörün büyüdüğünü anlattı. Özelleştirmeler; işçinin ücretlerinin azalmasına,  işlerin taşerona verilmesine ve çalışma koşullarının kötüleşmesine neden olacaksa bu tür özelleştirmelere karşıyız dedi. İrtibat Ağının kurulması ile MENA Bölgesinde sürekli iletişim halinde olunacağını, bilgi ve deneyim alışverişi yapılacağını ve dayanışma içerisinde olunacağını dile getirdi.

 

Latin Amerika, Asya Pasifik ve diğer bölgelere ek olarak, MENA Bölgesinde yapılacak bu açılım ile elektrik sektörünün tüm dünyada ve sendikal anlamda bütünleştirilmiş olacağının altını çizdi.

 

Konferansa işveren temsilcisi olarak katılan ENERJİ-SA Toroslar Bölge İnsan Kaynakları Müdürü Bekir Bal; ENERJİ-SA’yı tanıttı, dağıtım sektörü ve endüstriyel ilişkiler bağlamında TES-İŞ sendikası ile sürdürülen ilişkileri ve işçi-işveren arasındaki ikili diyalogu anlattı. TES-İŞ’in kendileri açısından gerçek bir sosyal ortak olduğunu söyleyen Bal, sendikanın sürdürdüğü yapıcı diyalog ve ilişkilerin şirketin geleceği, politikaları ve verimliliği açısından son derece önemli olduğunu ifade etti. Şirketlerin devri aşamasında alt işveren şirketlerinde dağınık bir biçimde çalışan işçilerin sendika ile sürdürülen çalışmanın sonucunda ENERJİ-SA kadrosuna alındığını anlattı. TES-İŞ Genel Başkanı Mustafa Şahin’e ve TES-İŞ Sendikasına, endüstriyel ilişkilere ve şirkete katkılarından dolayı teşekkür etti.

 

Yurt dışından gelen konuklar ülkelerindeki elektrik sektörünü ve sendikal sorunları anlattılar. Katılımcılar, İrtibat Ağı vasıtasıyla bölgedeki işbirliğinin güçlendirilmesine destek mesajları verdiler ve İrtibat Ağı TES-İŞ Genel Merkezinde kuruldu. IndustriALL Enerji Direktörü Diana Curiel TES-İŞ’e katkılarından dolayı teşekkür etti ve IndustriALL’un bölgedeki tüm sendikaları her konuda destekleyeceğini söyledi.

 

Kapanış konuşmasını yapan Mustafa Şahin, konukların sorularına cevap verdi, TES-İŞ’in yapısını ve çalışma yöntemlerini anlattı. Şahin, IndustriALL’ın çerçeve sözleşmelerinin, çokuluslu şirketlerde örgütlenme konusunda verdiği desteğin ve etki alanının önemine dikkat çekti.  İrtibat Ağı’nın TES-İŞ Genel Merkezinde kurulduğunu, bu toplantının bir ilk olduğunu ama son olmadığını, gelecekte başarılı çalışmalar yapacağını ifade ederek Konferansı kapattı.