Son Güncellenme Tarihi: 2016-02-06
TES-İŞ; TÜRK-İŞ, IndustriALL Global Union ve
IndustriALL European Trade Union üyesidir.
 

Sendikamızın Kamudaki Toplu İş Sözleşmelerinin tamamı imzalandı.

 

 

Değerli Üyelerimiz ;                                                                                26.09.2011

 

Sendikamız ile Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası (KAMU-İŞ) arasında DSİ, EİEİ, İLLER BANKASI, TEİAŞ, EÜAŞ, TETAŞ, TEDAŞ ve Elektrik Dağıtım Şirketleri Genel Müdürlükleri ve bağlı işyerlerinde  çalışan üyelerimizi kapsayan 01.03.2011/28.02.2013 yürürlük süreli 14. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 26.09.2011 tarihinde anlaşma ile sonuçlanmıştır.

Sözleşmemizin ücret zammı ile diğer parasal maddeleri aşağıda özet olarak bilgilerinize sunulmuştur.

Toplu İş Sözleşmelerimizin üyelerimize hayırlı olmasını dileriz.

 

ÜCRET ZAMMI VE UYGULAMA :

A-    İYİLEŞTİRME:

01.03.2011 tarihinde işyerinde çalışmakta olan işçilerden, 01.03.2011 tarihi itibariyle günlük brüt çıplak ücretleri;

1) 33,33 (Otuzüç Lira Otuzüç Kuruş) TL/Gün’ün altında olanların günlük brüt çıplak ücretlerine 37,33 (Otuzyedi Lira Otuzüç Kuruş) TL/Gün’ü geçmemek üzere 5,00 (Beş) TL/Gün,

2) 33,37 – 40,00 TL/Gün arasında olanların günlük brüt çıplak ücretlerine 43,00 (Kırküç) TL/Gün’ü geçmemek üzere 4,33 (Dört Lira Otuzüç Kuruş) TL/Gün,

3) 40,03 – 47,50 TL/Gün arasında olanların günlük brüt çıplak ücretlerine 47,50 (Kırkyedi Lira Elli Kuruş) TL/Gün’ü geçmemek üzere 3,33 (Üç Lira Otuzüç Kuruş) TL/Gün,

İyileştirme yapılacaktır.

 

B-    BİRİNCİ YIL BİRİNCİ ALTI AY ZAMMI:

01.03.2011 tarihinde işyerinde çalışmakta olan işçilerin, 01.03.2011 tarihi itibariyle almakta oldukları günlük brüt çıplak ücretlerine (İyileştirmeden yararlanan işçilerin, A fıkrası ile oluşan ücretlerine) 01.03.2011 tarihinden geçerli olmak üzere % 4 (Yüzde Dört) oranında zam yapılacaktır.

 

C-    BİRİNCİ YIL İKİNCİ ALTI AY ZAMMI:

01.09.2011 tarihinde işyerinde çalışmakta olan işçilerin, 31.08.2011 tarihi itibariyle almakta oldukları günlük brüt çıplak ücretlerine 01.09.2011 tarihinden geçerli olmak üzere % 4 (Yüzde Dört) oranında zam yapılacaktır.

 

D-    İKİNCİ YIL BİRİNCİ ALTI AY ZAMMI:

01.03.2012 tarihinde işyerinde çalışmakta olan işçilerin, 29.02.2012 tarihi itibariyle almakta oldukları günlük brüt çıplak ücretlerine 01.03.2012 tarihinden geçerli olmak üzere % 3 (Yüzde Üç) oranında zam yapılacaktır.

Ancak, T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli Ağustos 2012 İndeks sayısının, Şubat 2012 İndeks sayısına göre değişim oranının % 3’ü (Yüzde Üç) aşması halinde, aşan kısmın tamamı ikinci yıl ikinci altı ay ücret zammı oranına ilave edilecektir.

 

E-     İKİNCİ YIL İKİNCİ ALTI AY ZAMMI:

01.09.2012 tarihinde işyerinde çalışmakta olan işçilerin, 31.08.2012 tarihi itibariyle almakta oldukları günlük brüt çıplak ücretlerine 01.09.2012 tarihinden geçerli olmak üzere % 3 (Yüzde Üç) oranında zam yapılacaktır.

Ancak T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli Şubat 2013 İndeks sayısının, Ağustos 2012 İndeks sayısına göre değişim oranının % 3’ü (Yüzde Üç) aşması halinde, aşan kısmın tamamı, 01.03.2013 tarihinden geçerli olmak üzere işçilerin 28.02.2013 tarihindeki günlük brüt çıplak ücretlerine zam olarak uygulanacaktır.

 

            F-Bu uygulamalar sonucu oluşacak olan yarım Kuruş ve üzeri küsuratlar bir Kuruş’a tamamlanacak, yarım Kuruş’un altındaki değerler dikkate alınmayacaktır

 

 

EVLENME YARDIMI :

Evlenen işçiye bir defaya mahsus olmak üzere, evlenme olayının sözleşmenin birinci yılının birinci altı ayında olması halinde, 84,01TL, ikinci altı ayında olması halinde 87,37 TL evlenme yardımı yapılır.

(Madde metni süresi sona eren toplu iş sözleşmesindeki yazılı şekliyle aynı)
 
DOĞUM YARDIMI:
İşçiye, Sosyal Güvenlik Kurumunca yapılan ödemelerin dışında doğan her çocuğu için doğumun sözleşmenin birinci yılının birinci altı ayında olması halinde 41,98 TL, ikinci altı ayında olması halinde 43,66 TL doğum yardımı yapılır.

(Madde metni süresi sona eren toplu iş sözleşmesindeki yazılı şekliyle aynı)

 

ÖLÜM VE MALULİYET YARDIMI :

a) İşçinin eş veya çocuklarının (doğum sonrası ölüm de dahil), ana veya babasının ölümü halinde, ölümün; sözleşmenin birinci yılının birinci altı ayında olması halinde 126,04 TL, ikinci altı ayında 131,08 TL,

b) İşçinin ölümü halinde, ölümün; sözleşmenin birinci yılının birinci altı ayında olması halinde 210,03 TL, ikinci altı ayında 218,43 TL,

c) İş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle ölüm halinde, ölümün, sözleşmenin birinci yılının birinci altı ayında olması halinde 336,02 TL, ikinci altı ayında 349,46 TL,

ölüm yardımı yapılır.

d) İş kazası veya meslek hastalığı sonucu herhangi bir işte çalışamayacağı Sağlık Kurulunca tespit edilen işçilere bir defaya mahsus olmak üzere iş kazasının sözleşmenin birinci yılının birinci altı ayında olması halinde 252,03 TL, ikinci altı ayında 262,11 TLiş kazası yardımı verilir.

(Madde metni süresi sona eren toplu iş sözleşmesindeki yazılı şekliyle aynı)

 

 

GİYİM EŞYASI KARŞILIĞI YARDIM:

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin gerektirdiği koruyucu giyim eşyası ve malzemesine ilişkin uygulama mahfuz kalmak kaydıyla işçilere yılda bir defa ve Mayıs ayının ilk yarısında Sözleşmenin birinci yılında 58,00 TL/Yıl, ikinci yılında 61,00 TL/Yıl giyim yardımı yapılır.

(Madde metni süresi sona eren toplu iş sözleşmesindeki yazılı şekliyle aynı)

 

 

 

 

 

YEMEK YARDIMI :

İşçilere fiilen çalıştıkları günler için bir öğün yemek verilir. Yemek verilmediği veya işyerinde yemek verilmesine rağmen işçi yemek yemeyeceğini önceden yazılı olarak işverene bildirdiği taktirde yemek yemediği günler (fiilen çalışılan günler) için Sözleşmenin 4,02 TL/Gün 1. yılının 2. altı ayında 4,18 TL/Gün nakdi yemek yardımı yapılır.

(Madde metni süresi sona eren toplu iş sözleşmesindeki yazılı şekliyle aynı)

 

SOSYAL YARDIM :

Toplu İş Sözleşmesinin kapsamında bulunan işçilere sözleşmenin birinci yılında 145,00 TL/Ay, sosyal yardım ödenir.

 (Madde metni süresi sona eren toplu iş sözleşmesindeki yazılı şekliyle aynı)

 

GIDA YARDIMI: (TEİAŞ, EÜAŞ, TEDAŞ)

Sözleşmenin birinci yılının birinci altı ayında 27,50 TL/Ay, ikinci altı ayında 28,60 TL/Ay,

(Madde metni süresi sona eren toplu iş sözleşmesindeki yazılı şekliyle aynı)

 

YIPRANMA PRİMİ : (DSİ)

Seyyar Görev Tazminatı alanlara fiilen seyyar göreve çıktıkları sürece çıplak yevmiyelerinin % 4'ü tutarında ödenen Yıpranma Primi, günü birlik gidenlere sözleşmenin imza tarihinden itibaren Sözleşmenin 1.yılında 4,00 TL/Gün, 2.yılında 5,00 TL/Gün, yatılı gidenlere sözleşmenin 1.yılında 6,00 TL/Gün 2.yılında 7,00 TL/Gün, olarak ödenecektir.                                                                                 

 

NOT: İKRAMİYE, VARDİYA TAZMİNATI, BAKIM TAZMİNATI MADDELERİ İLE DİĞER PARASAL VE İDARİ TÜM MADDELER SÜRESİ SONA EREN TOPLU İŞ SÖZLEŞMEDEKİ ŞEKİLLERİYLE AYNEN UYGULAMAYA DEVAM OLUNACAKTIR.

 

TES-İŞ SENDİKASI YÖNETİM KURULU

 
Yazılı Basın Görsel Basın İnteraktif Basın